Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πιερίας, με δελτίο τύπου, το οποίο συνυπογράφουν η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Πιερίας και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Πιερίας, αναφέρεται στην τοιχογραφία που δημιουργήθηκε σε τοίχο δίπλα στην πρώην Οικία Τσαλόπουλου, αλλά και στο Φεστιβάλ Γκράφιτι/Τοιχογραφήσεων, το οποίο προτίθεται να διοργανώσει ο Δήμος Κατερίνης.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με αφορμή τις εργασίες τοιχογράφησης που έλαβαν χώρα στον τοίχο της όμορης με την πρώην Οικία Τσαλόπουλου ιδιοκτησίας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πιερίας θα ήθελε να γνωστοποιήσει τα εξής:

Η πρώην Οικία Τσαλόπουλου έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/54900/2288, ΦΕΚ 750Β’/6-9-1979. Ως εκ τούτου χρήζει ειδικής μεταχείρισης και εγκρίσεων τόσο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Πιερίας όσο και από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, για κάθε εργασία στο κέλυφος του κτιρίου, εντός και εκτός αυτού, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στις όμορες με αυτό ιδιοκτησίες.

Στις 13-1-21 τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων απέστειλαν έγγραφο προς την υπηρεσία δόμησης Κατερίνης, με το οποίο ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις εργασίες τοιχογράφησης στον όμορο με την πρώην Οικία Τσαλόπουλου τοίχο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Αντιδήμαρχο Δόμησης και Τουρισμού κ. Νταντάμη όπου εκφράστηκε η αντίρρηση των μελών του ΔΣ ως προς την παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο και ζητήθηκε η αλλαγή/αντικατάσταση του μέσα από τις απαραίτητες διαδικασίες. Η τοιχογράφηση χαρακτηρίστηκε «πειραματική» από τον κ. Αντιδήμαρχο ο οποίος γνωστοποίησε την πρόθεση του Δήμου για τη διεξαγωγή διαγωνισμού με σκοπό την πραγματοποίηση Φεστιβάλ Γκράφιτι/Τοιχογραφήσεων σε κενές επιφάνειες της πόλης μας και απηύθυνε πρόσκληση προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για συμμέτοχη στη δράση αυτή.

Το ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων έκανε αποδεκτή με νέα επιστολή του στις 8-2-21, την πρόσκληση του κ. Νταντάμη, με στόχο την βελτίωση της εικόνας του αστικού τοπίου και τη διόρθωση των «κακώς κειμένων».

Επομένως, έχουν ανακύψει δυο διαφορετικά ζητήματα με πρώτο αυτό της ήδη υλοποιημένης τοιχογράφησης δίπλα στη πρώην Οικία Τσαλόπουλου και δεύτερο, τη διεξαγωγή διαγωνισμού και φεστιβάλ για την τοιχογράφηση των κενών επιφανειών της πόλης:

1) Σχετικά με την τοιχογράφηση στον όμορο με την οικία Τσαλόπουλου τοίχο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Πιερίας ουδέποτε ρωτήθηκε πριν την πραγματοποίηση του και ουδέποτε έδωσε τη συγκατάθεση του για την υλοποίηση μιας τέτοιας δράσης δίπλα σε ένα εμβληματικό κτίριο που χρήζει ειδικής προστασίας. Αντίθετα από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό το γεγονός, ζητηθήκαν από την Υπηρεσία Δόμησης πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που λάμβαναν χώρα στο σημείο αυτό καθώς και αν υπήρξαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 774/13-1-21 αίτηση προς την ΥΔΟΜ Κατερίνης.

2) Ως αρχιτέκτονες μηχανικοί, τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων είναι υποστηρικτές οποιασδήποτε εργασίας βελτίωσης του αστικού τοπίου που στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις συμπλήρωσης των αστικών κενών ή διακόσμησης των αδιάφορων κτιριακών επιφανειών οι οποίες δίνουν έναν αέρα εκσυγχρονισμού και ανανέωσης στο αστικό τοπίο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι παρεμβάσεις του Δήμου στις τυφλές όψεις των κτιρίων της πόλης είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Για το λόγο αυτό, έγινε άμεσα αποδεκτή η πρόσκληση του Αντιδημάρχου κ. Νταντάμη για τη συνδιοργάνωση σχετικού Φεστιβάλ.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων, τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Ν. Πιερίας και το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ν. Πιερίας, έγινε ενημέρωση σχετικά με το ιστορικό των ενεργειών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Όλοι οι φορείς συμφώνησαν ομόφωνα στα έως τώρα πεπραγμένα εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Πιερίας, σημείωσαν τη σημασία τήρησης όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών και τόνισαν την ανάγκη γνωστοποίησης του ιστορικού των μέχρι τώρα ενεργειών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Πιερίας, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις και να μη γίνεται χρήση του ονόματος του επιστημονικού φορέα σε διαδικασίες που ουδέποτε έγιναν αποδεκτές από αυτόν.

 

Για το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Πιερίας

Η Πρόεδρος: Ευριδίκη Μανιάτη

Η Γεν. Γραμματέας: Μυρτώ Παπαστεργίου

 

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Πιερίας

Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπίσμπας

 

Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Πιερίας

Ο Πρόεδρος: Μάνος Μιντζιαρίδης