Κλιμακωτή φορολόγηση ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης για τα επαγγελματικά ταμεία θα προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Οι νέες κλίμακες θα έχουν ως εξής:

 

· Για 0-5 έτη ασφάλισης προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη

· Για 6-15 έτη ασφάλισης προβλέπεται 15% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη

· Για 16-25 έτη ασφάλισης προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5 % για τη σύνταξη

· Για 26 έτη ασφάλισης και άνω προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη

Ειδικότερα:

1. Καθιερώνεται ένα πρότυπο καταστατικό

2. Αποποιούνται οι διαδικασίες για τη σύσταση των ΤΕΑ

3. Θεσπίζονται κανόνες για την επίτευξη καλύτερων παροχών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ

4. Διευκολύνεται η ίδρυση ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες χωρίς όμως να απαιτείται επαγγελματική συνάφεια. Αυτό γίνεται προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να εντάξουν τους εργαζόμενους τους

5. Εισάγεται ενιαία φορολογική αντιμετώπιση των ΤΕΑ και των ομαδικών ασφαλιστηρίων

6. Από το 2025 η εποπτεία ΤΕΑ πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος για να συγκεντρωθεί η εποπτεία σε μία ενιαία αρχή κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

7. Σταδιακά θα μετατραπούν τα αλληλοβοηθητικά ταμεία σε ΤΕΑ

8. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της αποταμίευσης μεταξύ διαφορετικών ΤΕΑ ενώ επιτρέπονται και μεταβολές κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

9. Δίνεται η δυνατότητας στον ασφαλισμένο να λάβει την παροχή πρόωρα με αυξημένο φορολογικό συντελεστή με την προϋπόθεση ότι έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ.

10. Για να λάβει ο ασφαλισμένος την παροχή από το ΤΕΑ θα πρέπει:

– ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από το ασφαλιστικό του ταμείο
– ή να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας του ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης
– ή να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας με 20 χρόνια ασφάλισης.
Αν ο ασφαλισμένος πληροί κάποια από τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις, είναι δηλαδή 67 ετών ή 55 ετών με 20 χρόνια ασφάλισης, και εξακολουθεί να εργάζεται, μπορεί να λάβει μέχρι το 50% του ποσού που έχει αποταμιεύσει στον ατομικό του λογαριασμό, αφήνοντας το υπόλοιπο για να συνεχίσει να επενδύεται.

 

 

Πηγή:dnews.gr