Στις 31 Μαΐου θα καταβληθούν τα αυξημένα, κατά 8%, αναπηρικά επιδόματα του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί η νέα τροπολογία που προβλέπει αύξηση κατά 8% από την 1η Μαΐου για 13 συνολικά αναπηρικά επιδόματα. Ειδικότερα αυξάνονται κατά 8% από 1η Μαΐου 2023 δέκα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τρία επιδόματα του e-ΕΦΚΑ τα οποία έχουν ως εξής:

Επιδόματα από τον ΕΦΚΑ
1. Επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄154).

2. Επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

3. Εξωιδρυματικό επίδομα του e-Ε.Φ.Κ.Α. του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄68). Το εξωιδρυματικό επίδομα, (του άρθρου 42, παρ. 1 του Ν. 1140/81, όπως ισχύει) δικαιούνται οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ, πλην Δημοσίου (με εξαίρεση το Τ.Α.Κ.Ε.) και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).

Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%. Το ποσό του επιδόματος ισούται με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 ευρώ). Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού, ισούται με το 10πλάσιο του ως άνω ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Από 1/1/2013 χορηγείται στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος ένα ολόκληρο ποσό επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισό ποσό ως δώρο Πάσχα και Επίδομα Άδειας. Τα ποσά αυτά επιμερίζονται σε δώδεκα μήνες και ενσωματώνονται στο μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό. Έτσι, το μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος ανέρχεται σε 783,30 € ή σε 391,65 € στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού.

Αναπηρία επιδόματα ΟΠΕΚΑ
1. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους σήμερα ανέρχεται στα 165 ευρώ και θα αυξηθεί κατά 13 ευρώ και θα ανέλθει στα 178.

2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ. σήμερα ανέρχεται στα 362 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 29 και θα ανέλθει στα 391 ευρώ.

3. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία σήμερα ανέρχεται στα 313 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 25 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 338 ευρώ.

4. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση ανέρχεται σήμερα στα 527 ευρώ, θα αυξηθεί κατα 42 ευρώ και θα ανέλθει στα 569 ευρώ.

5. Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου ανέρχεται σήμερα στα 771 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 62 ευρώ και θα ανέλθει στα 833 ευρώ.

Εάν λαμβάνουν παραπληγικό-εξωιδρυματικό από άλλη πηγή (ασφαλιστικό φορέα) κάτω από 771 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί 380,50 ευρώ μηνιαίως. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40 ευρώ μηνιαίως.

6. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σήμερα στα 362 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 29 ευρώ και θα ανέλθει στα 391 ευρώ.

7. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων ανέρχεται στα 362 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 29 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 391.

8. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
– Εργαζόμενοι, εργαζόμενοι φοιτητές, πτυχιούχοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από 362 ευρώ θα λάβουν αύξηση 39 ευρώ και θα λαμβάνουν 391 ευρώ

– Άνεργοι ανασφάλιστοι, άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, έμμεσα ασφαλισμένοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές από 697 ευρώ θα λάβουν αύξηση 56 ευρώ και θα λαμβάνουν 753 ευρώ.
– Ασκούμενοι δικηγόροι, δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία από 697 ευρώ θα λάβουν αύξηση 56 ευρω και θα λαμβάνουν 753 ευρώ.

– Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους από 697 ευρώ θα λάβουν αύξηση 56 ευρώ και θα παίρνουν 753 ευρώ.
9. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ανερχεται σήμερα στα 697 ευρώ, θα αυξηθεί κατά 56 ευρω και θα διαμορφωθεί στα 753.

10. Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους
– Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ) από 362 ευρώ θα λάβουν αύξηση κατά 29 και θα παίρνουν 391 ευρώ

– Χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασία τους από 697 θα λάβουν αύξηση 56 ευρώ και θα λαμβάνουν 753 ευρώ
– Αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται: με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή από το πρώην δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ) ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σ’ αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον από 697 ευρώ θα πάρουν αύξηση 56 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 753 ευρώ.

– Εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ από 362 ευρώ θα πάρουν αύξηση 29 ευρω και θα διαμορφωθεί στα 391 ευρώ.
– Ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή από 362 ευρώ θα λάβουν αύξηση 29 ευρώ και θα λαμβάνουν 391 ευρώ.

 

 

Πηγή:dikaiologitika.gr