Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγόντων του κλάδου, η αναπροσαρµογή των τιµών προς τα πάνω θα είναι σε ένα ποσοστό της τάξης του 15%-20% και πρόκειται να εφαρµοστεί από το νέο έτος.

Αφετηρία του πρώτου ανατιµητικού κύκλου στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου -και µάλιστα µε διψήφιο ποσοστό- ύστερα από ένα πολυετές πτωτικό σερί φαίνεται ότι θα αποτελέσει το έτος 2019. Σύµφωνα µε φορείς του κλάδου, η κάθετη πτώση των ασφαλίστρων κατά την περίοδο της ύφεσης σε ποσοστό που αγγίζει ακόµη και το 50% θα είχε σταµατήσει από το 2016, ωστόσο η… προσέλκυση των χιλιάδων ανασφάλιστων οχηµάτων που κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόµους µε «δέλεαρ» την τιµή ανέβαλε για λίγο την αλλαγή πολιτικής εκ µέρους των ασφαλιστικών οµίλων.

Όπως σηµειώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και πρόεδρος του συστήµατος Φιλικού ∆ιακανονισµού, ∆ηµήτρης Ζορµπάς, ήδη από το 2016 θα έπρεπε να είχαν σηµειωθεί αυξήσεις της τάξης του 9% για να ισορροπήσει η κατάσταση. Ωστόσο, το κυνήγι πελατών, το οποίο χάρισε στις εταιρείες περίπου 780.000 νέα συµβόλαια, είχε ως αποτέλεσµα έναν… αδυσώπητο πόλεµο τιµών που έριξε τα ασφάλιστρα κατά 15%.

Μόνο φέτος οι µειώσεις ανήλθαν σε 10%, ανεβάζοντας το ποσοστό πτώσης στα υφεσιακά χρόνια κοντά στο 50%. Κερδισµένες από τη µάχη αυτή βγήκαν οι Εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), οι οποίες κατέχουν περίπου το 11,2% του στόλου, που στο σύνολό του τζιράρει περίπου 1 δισ. ευρώ.

Σηµαντική, βέβαια, ήταν η διείσδυση των online υπηρεσιών (όπως της Anytime της Interamerican, της Hellas Direct, της myDirect, αλλά και των ηλεκτρονικών πλατφορµών των µεγάλων οµίλων), η οποία συνετέλεσε στη συµπίεση του κόστους ασφάλισης. ∆εδοµένου ότι τα ανασφάλιστα οχήµατα δεν ξεπερνούν τα 100.000 και ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές κινούνται στην κόκκινη γραµµή, η νέα χρονιά αναµένεται να συνοδευτεί µε τις πρώτες ανατιµήσεις στα χρόνια των µνηµονίων, οι οποίες µπορεί να αγγίξουν σε πρώτη φάση ακόµη και διψήφιο ποσοστό.

Οι ζηµιές είναι αναπόφευκτες, εάν οι εταιρείες δεν σταµατήσουν τον «πόλεµο» τιµών, µε την ισορροπία να µεταφράζεται σε µια πιο ορθολογική και αυξητική τιµολόγηση.

Το προφίλ του οδηγού

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον κ. Ζορµπά, από τις αρχές του νέου έτους σταδιακά η αγορά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και µε βάση τις επιµέρους παραµέτρους (που συνδέονται π.χ. µε το προφίλ του οδηγού, τη γεωγραφική περιοχή όπου κινείται το όχηµα κ.λπ.), θα προχωρήσει σε πιθανή αναπροσαρµογή προς τα πάνω, µε τις εκτιµήσεις παραγόντων του κλάδου να κάνουν λόγο για ένα ποσοστό της τάξης του 15%-20%. Οπως υπογραµµίζει ο διευθύνων σύµβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οι περισσότερες εταιρείες θα καταγράψουν ζηµιές από του χρόνου, εάν δεν αλλάξουν τακτική.

Σε σχετική µελέτη η KPMG αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν επιδοθεί σε ένα παιχνίδι µηδενικού αποτελέσµατος, στο οποίο δεν φαίνεται να κερδίζει κανένας. Μείωση της κερδοφορίας κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισµού και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους είναι το αποτέλεσµα του «παιχνιδιού» αυτού, σε µια αγορά η οποία συρρικνώνεται διαρκώς. ∆εν είναι τυχαίο ότι από το 2010, οπότε η παραγωγή ασφαλίστρων άγγιξε τα 2 δισ. ευρώ (1,96 δισ.), ακολούθησε µία επταετία συνεχούς πτώσης, η οποία οδήγησε την αγορά κάτω ακόµη και από το 1 δισ. ευρώ, µε τη φετινή χρονιά να αναµένεται να κλείσει και πάλι σε θετικό πρόσηµο (έστω οριακά), λόγω της επανασφάλισης χιλιάδων οχηµάτων µε την απειλή «τσουχτερών» προστίµων από την Πολιτεία.

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δηµοσίευσε χθες η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο εννεάµηνο του 2018, ο κλάδος της αστικής ευθύνης οχηµάτων διαµορφώθηκε στα 552,7 εκατ. ευρώ (µειωµένος κατά 0,8% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα) και ο κλάδος των χερσαίων οχηµάτων ενισχύθηκε κατά 9,8% σε ετήσια βάση, στα 146,86 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγµή, η ανοδική πορεία του ∆είκτη Ζηµιών (στα επίπεδα του 80%) αφήνει στο παρελθόν τα µεγάλα περιθώρια κέρδους, ενώ τα «αποθέµατα» κερδών προηγούµενων ετών αναµένεται να εξαντληθούν σύντοµα.

Η KPMG εκτιµά ότι, µόλις εξαντληθούν όλες οι διαθέσιµες «αποθήκες» κέρδους -κάτι το οποίο φαίνεται να γίνεται πραγµατικότητα- η αύξηση των τιµολογίων θα γίνει πλέον αναγκαστική, εκτιµώντας ότι ο χρονικός ορίζοντας για την αντίστροφη πορεία των τιµολογίων δεν είναι µακρινός. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε, εξάλλου, ότι οι εταιρείες έχουν να αντιµετωπίσουν υψηλότερο δείκτη ζηµιών, ο οποίος συνοδεύεται από υψηλές προµήθειες που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές στο δίκτυο για την πρόσκτηση εργασιών -στα επίπεδα του 18%, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, εάν λάβουµε υπόψη ότι η ασφάλιση για αστική ευθύνη στο αυτοκίνητο αποτελεί υποχρεωτική εκ του νόµου κάλυψη- ένα ποσοστό 4,8% που πηγαίνει στο Επικουρικό, 3%-4% που αφορούν στο αντασφαλιστικό κόστος και διάφορα άλλα γενικά έξοδα.

Οι ιδιωτικές εταιρείες θα καλύψουν το «κενό» αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ

Το… κενό που δηµιουργεί η περιορισµένη ικανότητα αποζηµιώσεων σε χιλιάδες αγροτικές εκµεταλλεύσεις από τον ΕΛΓΑ έχουν στόχο να καλύψουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το πλαφόν που έθεσαν τα.. µνηµόνια στη δυνατότητα του ΕΛΓΑ να καταβάλει αποζηµιώσεις στον αγροτικό κόσµο και οι εκτιµήσεις των φορέων του κλάδου που κάνουν λόγο για συνεχή απαξίωση του ρόλου του τα επόµενα χρόνια εκτιµάται ότι θα καταστήσουν τον ιδιωτικό ασφαλιστικό κλάδο βασικό πυλώνα ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου των Ελλήνων αγροτών.

Ήδη η Interamerican έχει δηµιουργήσει από το 2016 πρόγραµµα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις (π.χ. χαλάζι, πληµµύρα, χιόνι, καύσωνα, κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισµό, πυρκαγιά κ.ά.). Η εταιρεία παρέχει στον αγρότη και σε κάθε επιχειρηµατία αγροτικών δραστηριοτήτων τη δυνατότητα προστασίας για υποδοµές-ακίνητα, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων, εξοπλισµό, µηχανήµατα, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερµοκηπίου, µεταφορά προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Από τότε που λειτουργεί το πρόγραµµα αυτό η εταιρεία έχει καταβάλει σε αποζηµιώσεις για καταστροφές σε φυτική παραγωγή και, κυρίως, σε υποδοµές αγροτικών καλλιεργειών (κτιριακές εγκαταστάσεις και θερµοκήπια) 8,4 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, διαθέτει στην αγορά και πρόγραµµα ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου.

Συµπληρωµατικά

Υπογραµµίζεται, βέβαια, ότι στις κοινές παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τον δηµόσιο φορέα ασφάλισης, δηλαδή τον ΕΛΓΑ. Με την Interamerican συνεργάζεται ήδη και η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, µια εταιρεία η οποία έχει στο πελατολόγιό της όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους περισσότερους συνεταιρισµούς της χώρας µας.

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της εταιρείας ∆ηµήτρη Ζορµπά, η εταιρεία απείχε από τον συγκεκριµένο τοµέα ασφάλισης λόγω του προηγούµενου κακού παραδείγµατος από την Αγροτική Τράπεζα, ωστόσο εκτιµά ότι τα επόµενα χρόνια, δεδοµένου και του «κενού» αποζηµιώσεων που δηµιουργείται στον ΕΛΓΑ -και αναµένεται να οξυνθεί στο εγγύς µέλλον- οι ασφαλιστικές θα κληθούν να έχουν τον πρώτο ρόλο στην ασφάλιση του αγροτικού κόσµου της χώρας.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε εξάλλου ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, η οποία µετρά 40 χρόνια λειτουργίας, µε το 49,45% να ανήκει σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως είναι η ιταλική Unipol, η γαλλική Macif και η βελγική P&V, λειτουργεί ήδη σε ένα περιβάλλον υψηλής τεχνογνωσίας σχετικά µε τον αγροτικό κόσµο. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να είναι έτοιµος ο κλάδος να αντιµετωπίσει την διόλου εύκολη διαχειρίσιµη ασφάλιση της περιουσίας χιλιάδων γεωργών και κτηνοτρόφων.

Όπως σηµειώνουν παράγοντες του κλάδου, η αύξηση των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόµενα, που εκδηλώνονται όλο και συχνότερα εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, καταστρέφοντας καλλιέργειες, υποδοµές και περιουσιακά στοιχεία, επιτάσσουν την ώριµη αντιµετώπισή τους και από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Πηγή: ethnos.gr