Ερώτηση για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων στην Περιφερειακή Ενότητας Πιερίας κατέθεσε προς την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα. Σοφία Μαυρίδου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κων/νο Γουτίκα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πιερίας, Χρήστος Τζιουβάρας.

Στο κείμενο της ερώτησής του προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες ο κος Τζιουβάρας μνημονεύει το ζήτημα της δυσοσμίας στην πόλη της Κατερίνης, αλλά και τις καταγγελίες – παράπονα πολιτών για την ύπαρξη εστιών ρύπανσης που παρουσιάζονται στα παράκτια και θαλάσσια ύδατα, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Κάνει αναφορά στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και σε όσα προβλέπονται για την ανάγκη διατήρησης ή επίτευξης της καλής κατάστασης των υδάτων. Παραπέμπει στο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει η Πιερία, ενώ  επισημαίνει την ανάγκη να εφαρμόζεται πιστά το πρόγραμμα μέτρων και δράσεων που προβλέπεται σε αυτά.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

 

Προς: Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα. Σοφία Μαυρίδου

Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Γουτίκα

Θέμα: Ερώτηση, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 16 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., σχετικά με την κατάσταση των υδατικών πόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εν γένει.

Κείμενο

Τους Προηγούμενους μήνες, και με αφορμή κάποια δυσοσμία που διοχετευόταν στην πόλη της Κατερίνης, ανακινήθηκε στον δημόσιο διάλογο της Πιερίας το ζήτημα της καθαρότητας των υδάτων και του περιβάλλοντος, εν γένει. Πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που αφορά την προστασία και διαχείριση των υδάτων στο σύνολο τους. Αφορά τόσο τα υπόγεια, όσο και τα επιφανειακά ύδατα / τόσο τα εσωτερικά – γλυκά νερά, όσο και εκείνα της θαλάσσης. Παράλληλα, το εν λόγω ζήτημα έχει πολλές πτυχές καθώς επηρεάζεται από πληθώρα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι μεταφορές και φυσικά, ο τουρισμός. Αλλά και, συγχρόνως, επηρεάζει εύρος πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής αλλά και το ίδιο το περιβάλλον.

Σε απάντηση της περιφερειακής διοίκησης προς σχετική ερώτηση παράταξης της αντιπολίτευσης καθίσταται σαφές ότι στην περιφερειακή τάφρο της Κατερίνης, μετά από επιτόπιο (μακροσκοπικό) έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, διαπιστώνονται εστίες ρύπανσης. Από καταγγελίες πολιτών, δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ανάλογες εστίες ρύπανσης εντοπίζονται – ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες – και στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ δυσμενής φαίνεται να είναι και η γενικότερη περιβαλλοντική κατάσταση του Θερμαϊκού κόλπου στο σύνολό του. Συγχρόνως, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας βρίσκεται και σημαντικό μέρος της προστατευόμενης περιοχής του «Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου» με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικολογία και την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Δεν χρειάζεται να αναφερθεί η σπουδαιότητα της διατήρησης (ποιοτικής και ποσοτικής) σε καλή κατάσταση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας για την ανθρώπινη ζωή, την χλωρίδα, την πανίδα αλλά και για την οικονομία, πολύ δε περισσότερο σε μία Περιφερειακή Ενότητα που κυρίαρχες παραγωγικές δραστηριότητες είναι αυτές της Γεωργίας και του Τουρισμού.

Η κοινοτική νομοθεσία, όπως ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία, προβλέπει πληθώρα αναγκαίων δράσεων και προγραμμάτων για την επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των υδάτων. Τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και προτείνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μέτρων προστασίας και βιώσιμης χρήσης του ύδατος να γίνεται στα πλαίσια κάθε λεκάνης απορροής ποταμού, έτσι ώστε οι αποφάσεις και οι σχετικές πρωτοβουλίες να λαμβάνονται με ολοκληρωμένο τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις τοποθεσίες όπου τα ύδατα χρησιμοποιούνται ή υφίστανται επιπτώσεις. Παράλληλα, προτείνεται η ενσωμάτωση της προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς πολιτικής όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή, η αλιεία, η περιφερειακή και τουριστική πολιτική. Υπάρχουν επίσης επιμέρους προβλέψεις για το πόσιμο νερό και τα ύδατα κολύμβησης, για φυσικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, την θαλάσσια στρατηγική και τις παράκτιες ζώνες.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία – κοινοτική και εθνική – καταρτίζεται για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της Χώρας Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Στο σχετικό Σχέδιο του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο και υπάγεται η Πιερία γίνεται μελέτη για την Λεκάνης Απορροής του ποταμού Αλιάκμονα, του οποίου υπολεκάνη θεωρείται η ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας της Κατερίνης.

Εκεί προβλέπεται σειρά ζητημάτων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Περιγράφονται οι βασικές πιέσεις που ασκούνται από διάφορες δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανία, γεωργία, αστικά λύματα, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ), περιγράφεται η κατάσταση των υδατικών συστημάτων της περιοχής, γίνεται οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού και, συγχρόνως, προτείνεται πρόγραμμα μέτρων για την διατήρηση ή βελτίωση τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής κατάστασης των υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας.

Κάποια από αυτά μπορεί να είναι μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων συνολικά, την εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέτρα για την αποτροπή σημειακών πηγών απορρίψεων, εντατικοποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό ρύπανσης που καταλήγουν σε υδατικά συστήματα, δράσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε:

1) Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης των υδάτων στην Π.Ε. Πιερίας; Πιστοποιείται η απάντηση από σχετικές μετρήσεις;

2) Αν ναι, έχετε μελετήσει το θέμα ώστε να σχεδιάσετε τρόπους και μέτρα ανάσχεσης αυτού του φαινομένου;

3) Κατά τον σχεδιασμό των τεχνικών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης της Περιφερειακής Ενότητας (και της Περιφέρειας, εν γένει) λαμβάνετε υπόψη σας το πρόγραμμα μέτρων που προτείνεται στο ανωτέρω σχέδιο διαχείρισης;

4) Ποια μέτρα έχετε πάρει ή σκοπεύετε να πάρετε για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων;