Οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου εξεταστικής περιόδου  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 , θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη   21-06-2023

 

Ώρα 9:00 πμ

Προφορικές εξετάσεις στην αίθουσα σεμιναρίων ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ’’ του κτιρίου Βιολογίας 2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας)  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη   22-06-2023

 

Ώρα 9:00 πμ

Γραπτές εξετάσεις στην αίθουσα Δ12 στο κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.

 

* Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε το αρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι: α) Δίπλωμα η πτυχίο ή …..ότι προβλέπεται στο αρθρο 3, β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νση Υγείας  περί ασκήσεως και δ) φωτοτυπία ταυτότητας           

                                                                                                                                                                       

Η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Δημόσιας Υγείας) έως και την  Τετάρτη  07  Ιουνίου  2023 .

 

Πληροφορίες θα δίνονται  από το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351304,  2351351282 .

 

 

Μ. Ε. Α.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ