Τις λεπτοµέρειες της πρότασης για το ίδρυµα που θα προκύψει από τη συνένωση ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσίασε χθες ο υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου.

Δύο µικρά ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο ενώνουν τις δυνάµεις τους δηµιουργώντας ένα µεγάλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, το οποίο θα «καλύψει» όλες τις µεγάλες πόλεις της περιοχής. Στο πλαίσιο του σχεδίου των συνεργειών που προωθεί το υπουργείο Παιδείας για τα ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σειρά έχει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ συγχωνεύονται και θα προκύψει ένα µεγάλο ιδρυµα, το οποίο θα εδρεύει στην Τρίπολη και θα έχει σχολές σε ακόµη τέσσερις µεγάλες πόλεις (Καλαµάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη). Χθες ο υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους των δύο ιδρυµάτων προκειµένου να συζητηθούν οι λεπτοµέρειες της πρότασης, την οποία έχει κάνει σχετική επιτροπή.

Η χθεσινή συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε και θα επαναληφθεί προκειµένου να µπει η τελική «βούλα» για τη συνένωση. Και τα δύο ιδρύµατα διατήρησαν θετική στάση ως προς τη συγχώνευση, µε δεδοµένο ότι θα ενώσουν τις δυνάµεις τους ώστε η Πελοπόννησος να αποκτήσει ένα δυνατό πανεπιστήµιο µε σύγχρονα προγράµµατα, τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµών.

Η πρόταση της επιτροπής, που µελέτησε τη συγχώνευση, προβλέπει εκτός των άλλων να ιδρυθεί και Πολυτεχνική Σχολή µε δύο τµήµατα στην Τρίπολη, καθώς και επιπλέον επτά τµήµατα από τα 15 που έχουν σήµερα και τα δύο ιδρύµατα µαζί. Ο τίτλος του νέου Ιδρύµατος θα παραµείνει ίδιος, δηλαδή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Τόσο το πανεπιστήµιο όσο και το ΤΕΙ είναι σχετικά νέα (το ΤΕΙ ιδρύθηκε το 2013) και τώρα µε την ένωσή τους θα δηµιουργήσουν ένα µεγάλο ίδρυµα στην περιοχή, το οποίο θα διαθέτει σχεδόν 20.000 φοιτητές. Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου είναι η δηµιουργική συµβολή στην ανάπτυξη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, το οποίο θα έχει ευρωπαϊκή και διεθνή εµβέλεια.

Ο «χάρτης»

Συµφωνα µε το σχέδιο το νέο ίδρυµα θα έχει εννέα σχολές και 22 τµήµατα. Πιο συγκεκριµένα:

– Πολυτεχνική Σχολή (Τρίπολη) • Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τρίπολη) • Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (Τρίπολη)

– Σχολή Επιστηµών Υγείας (Τρίπολη) • Τµήµα Κτηνιατρικής (Τρίπολη) • Τµήµα Νοσηλευτικής (Τρίπολη) • Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας (Τρίπολη) • Τµήµα Λογοθεραπείας (Καλαµάτα) • Τµήµα Επιστήµης ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (Καλαµάτα)

– Σχολή Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Σπάρτη) • Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού (Σπάρτη) • Τµήµα Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

– Σχολή Γεωπονίας και Τροφίµων (Καλαµάτα) • Τµήµα Γεωπονίας (Καλαµάτα) • Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Καλαµάτα)

– Σχολή ∆ιοίκησης (Καλαµάτα) • Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Καλαµάτα) • Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής (Καλαµάτα) • Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης (Καλαµάτα)

– Σχολή Οικονοµίας (Τρίπολη) • Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (Τρίπολη) • Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

– Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (Κόρινθος) • Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) • Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

– Σχολή Καλών Τεχνών (Ναύπλιο) • Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) • Τµήµα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

– Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισµικών Σπουδών (Καλαµάτα) • Τµήµα Φιλολογίας (Καλαµάτα) • Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Καλαµάτα)

 

Πηγή: ethnos.gr