Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις έντονες χιονοπτώσεις που πλήττουν κυρίως τις ορεινές περιοχές, τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου θα επιχειρούν στους ορεινούς οικισμούς όλη νύχτα, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στους κατοίκους και επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους.

http://