Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Κατερίνης,   θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 5.00 το απόγευμα.

Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν έως δέκα  θέματα, τα οποία θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο θέματα τα οποία θα τεθούν από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και στα οποία θα απαντήσει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα θέματα από δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο θέματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία θα προκύπτουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία  θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί συνολικά κάτω από δέκα  θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους, θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.