Προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση του νέου νόμου για τον Εξωδικαστικό (μέχρι Παρασκευή 10 Μαρτίου ενδεικτικά)  δίνει το υπουργείο Οικονομικών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) προκειμένου να αποστείλουν στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, µε την οποία θα προσδιορίζουν τους λόγους µη συναίνεσης σε πρόταση ρύθµισης, που παράγει η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού. Με «μπούσουλα» τη λίστα με τις αιτίες αποκλεισμού οφειλετών από ρυθμίσεις, ανοίγει έτσι ο δρόμος για περισσότερες εντάξεις και μεγαλύτερη προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών μειώνει δραστικά το επιτόκιο και τη δόση στις ρυθμίσεις που παράγει ο εξωδικαστικός, μειώνοντας έως 60% το επιτόκιο που βαρύνει όλο το κεφάλαιο στις πολυετείς ρυθμίσεις που παράγει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού (από σχεδόν 8% σε 3%).

Και αυτές είναι δύο μόνο από τις αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Οικονομικών. Μετά από 12 χρόνια από τη θέσπισή του, η κυβέρνηση εισάγει και νέες βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την εβδομάδα που πέρασε.

Ήδη πάντως «πατάει γκάζι» ο Εξωδικαστικός, καθώς μέσα σε έξι μόλις ημέρες άλλοι 124 δανειολήπτες ρύθμισαν τα χρέη τους μέσω της πλατφόρμας. Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70%, με αυξητική τάση. Και με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, σε 1,5 χρόνο 3.755 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς  συνολικού ύψους 1,22 δισ. ευρώ (έναντι 2.200 με τον προηγούμενο εξωδικαστικό).

Με το νέο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά τίθενται σε ισχύ:

1ον. Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.

Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος.

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

Ο νόμος προβλέπει ότι  «για τον λόγο αυτόν, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, µε την οποία προσδιορίζουν τους λόγους µη συναίνεσης σε πρόταση ρύθµισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν να µεταβάλλουν τους λόγους µη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι µη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ µε επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και ισχύουν µετά την παρέλευση πέντε (5) ηµερών από την ως άνω γνωστοποίηση».

2ον. Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.

3ον. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.

Πλέον, το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, τόσο η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης όσο και η μείωση του επιτοκίου, καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

4ον. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών.

Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μια και μόνη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν την περιουσία τους.

5ον. Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.

6ον. Δυνατότητα ένταξης νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

7ον. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

8ον. Συναίνεση των πιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.

9ον. Διευκρίνιση του τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη.

10ον. Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.

11ον. Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

Πηγή: newmoney