Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2024 με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συμφωνία Συμβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), το οποίο καταβάλλεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάθε χρόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, φέτος δηλαδή μέχρι την 1η Μαΐου.

Φέτος όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και οι άνεργοι, θα λάβουν αυξημένο Δώρο Πάσχα λόγω της αύξησης του κατώτατου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτικής Ανάλυσης (ΚΕΠΕΑ), όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται το Δώρο. Το ποσό του Δώρου Πάσχα υπολογίζεται ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους, είτε με ημερομίσθιο είτε με μισθό.

Η περίοδος υπολογισμού του Δώρου είναι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Έτσι, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα, λαμβάνει αντίστοιχο ποσό ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, με δυνατότητα προκαταβολής από τον εργοδότη.

Παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.

Το Δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, μόνο σε χρήμα.

 

 

Πηγή:dnews