Δύο πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις υλοποιήθηκαν στο 6ο  Γυμνάσιο Κατερίνης με πρωτοβουλία της  Συμβούλου Εκπαίδευσης Φιλολόγων Πιερίας, κ. Βαΐας Αγγέλη, και τη συνεργασία του  Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του 6ου  Γυμνασίου.  Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα  σεμιναριακή διδασκαλία με τη μέθοδο της μετασχηματίζουσας μάθησης διαμέσου της Τέχνης στο μάθημα της  Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. Στόχος ήταν από τη μια  να γνωρίσουν οι μαθητές πώς να προσεγγίσουν ένα έργο τέχνης και  να αντλήσουν πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση και ερμηνεία ενός ιστορικού γεγονότος και από την άλλη να καλλιεργήσουν τον κριτικό εγγραμματισμό και την ενσυναίσθηση . Η διδασκαλία οργανώθηκε σε συνεργασία  με τη φιλόλογο  κ. Σοφία Χαριτοπούλου, ενώ την παρακολούθησαν, εξ αποστάσεως και σύγχρονα, οι φιλόλογοι που είναι αποσπασμένοι στο Ελληνικό Γυμνάσιο –Λύκειο Κολωνίας.

Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024,  στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 6ου Γυμνασίου Κατερίνης, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό εργαστήριο για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών με θέμα: «Η ψηφιακή αφήγηση για Φιλολόγους που διδάσκουν στο Γυμνάσιο».  Η κ.  Αγγέλη και η κ. Χριστίνα Γκεβρέκη, φιλόλογος του ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή,  παρουσίασαν το θεωρητικό πλαίσιο της ψηφιακής αφήγησης, προέβαλαν παραδείγματα ψηφιακών ιστοριών, ενώ ακολούθησε και πρακτική εφαρμογή με την ενθουσιώδη συμμετοχή όλων των παρευρισκόμενων.

Δράσεις τέτοιου είδους συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιμόρφωση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας  και τη χρήση της τεχνολογίας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους τις υλοποίησαν και όσους  συμμετείχαν.

Ο Διευθυντής                               Ο Σύλλογος Διδασκόντων