Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου και ο Διευθυντής της μονάδας, Χρήστος Αντωνίου, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Κατερίνης, Γιάννη Ντούμο

Με τον Δήμαρχο Κατερίνης, Γιάννη Ντούμο, συναντήθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κατερίνης, και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, Χρήστος Αντωνίου.

Όπως είναι γνωστό, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κατερίνης είναι το Δημόσιο Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ. Το Σχολείο ιδρύθηκε το 2003 και, από τότε μέχρι σήμερα, φιλοξενείται συστεγαζόμενο με άλλες σχολικές μονάδες. Η έδρα του σχολείου βρίσκεται στο Νέο Κεραμίδι, συστεγαζόμενο με το 2ο ΕΠΑΛ (https://www.facebook.com/eeeekkaterinis).

Η συνάντηση του Δ.Σ. των Γονέων και του Διευθυντή με τον Δήμαρχο Κατερίνης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Ο Σύλλογος και η Διεύθυνση του σχολείου παρουσίασαν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες καθώς και θέματα που προβληματίζουν τόσο τους γονείς όσο και την Διεύθυνση του σχολείου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ως προς τη σχολική στέγη, η διαβεβαίωση του Δημάρχου ήταν ότι υπάρχει η βούληση και η θέληση του Δήμου Κατερίνης να ανεγερθούν καινούργια σχολεία Ειδικής Αγωγής σε ενιαίο συγκρότημα, ένα εκ των οποίων θα είναι και το Εργαστήριο Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κατερίνης, και ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μελετών και αναμένεται η οριστικοποίηση του κτιριολογικού συγκροτήματος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το θέμα της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών και δόθηκε η διαβεβαίωση ότι ο Δήμος θα διαθέτει κατάλληλο λεωφορείο μέχρι την οριστική απόκτηση νέου οχήματος από Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης. Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό του Δήμου, του επομένου έτους (2025), θα προβλεφθεί η αγορά νέου σύγχρονου λεωφορείου το οποίο θα καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Σχολείου.

 

(Δελτίο τύπου)