Παρουσίαση διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης επιμόρφωσης από τον Κωνσταντίνο Τσακιρίδη διπλωματούχο προπονητή UEFA B της ΕΠΟ και Performance Analysis στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ

Πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ στη Θέρμη μέσω
διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης το προγραμματισμένο επιμορφωτικό βιωματικό
σεμινάριο, Διδασκαλία Προγραμμάτων Ανάλυσης για τους φοιτητές της Σχολής με
τίτλο «Soccer Performance Analysis» υπό την αιγίδα του ΑΠΘ Θεσσαλονίκης και του
Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και με Επιστημονικό Υπεύθυνο του
προγράμματος Ακαδημαϊκό Καθηγητή κ. Θωμά Μεταξά, Εργοφυσιολόγο
Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ και διδάσκων στις Σχολές Προπονητών
Ποδοσφαίρου UEFA της ΕΠΟ.
Ακολούθησε βάση προγράμματος σεμιναρίου στο εργαστήριο Εργοφυσιολογίας του
ΤΕΦΑΑ προς τους φοιτητές η εισήγηση και παρουσίαση του Κωνσταντίνου
Τσακιρίδη, διπλωματούχο προπονητή UEFA B και Αναλυτή Ποδοσφαίρου, ο οποίος
ανέπτυξε με επιστημονική προσέγγιση το επίκαιρο θέμα: «Σχεδιαστικά
προγράμματα προπόνησης, μοντέλα διαχείρισης και ανάλυσης – βιντεοανάλυσης,
καθώς και την σημασία των data δεδομένων με λογισμικά και πλατφόρμες στο
σύγχρονο ποδόσφαιρο».
Παρουσίαση αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα εξαγωγή συμπερασμάτων.
Παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν οι τέσσερις βασικές πτυχές απόδοσης που
μπορούν να μετρηθούν, η τεχνική, η τακτική, η φυσική κατάσταση και η
συμπεριφορά. Οι τομείς αυτοί μπορούν να υποδιαιρεθούν σε υποενότητες σχετικά
με κατοχή της μπάλας ή χωρίς μπάλα.
Η διαφοροποίηση αυτή δίνει δεδομένα για επιτυχημένες ενέργειες που μπορούν
να γίνουν. Εξετάζεται η αποδοτικότητα της τακτικής που εφαρμόστηκε, τα στοιχεία
αυτά μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους και ποικίλους τρόπους,
προσανατολίζοντας είτε στην ποσοτική(δεδομένα επιδόσεων), είτε στην ποιοτική
ανάλυση(βιντεοανάλυση και τμηματοποίηση του παιχνιδιού). Πολύ σημαντικό
κρίνεται η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρόκειται
βέβαια για μια ανάλυση βασικών παραμέτρων, που σκοπό έχει να τροφοδοτήσει
τον προπονητή με τα στατιστικά στοιχεία που χρειάζεται ώστε να παρεμβαίνει πιο
αποτελεσματικά στο παιχνίδι.
Πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη και εποικοδομητική παρουσίαση/ανάλυση πάνω σε
ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα/στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες, τεχνικές

ενσωμάτωσης της διδασκαλίας των προγραμμάτων της προπονητικής και
αναλύθηκε το υλικό αυτό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη
στους φοιτητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Οι φοιτητές
είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να αλληλεπιδράσουν υποβάλλοντας τις
ερωτήσεις τους σχετικά με την ανάλυση(Performance Analysis) προς τον εισηγητή,
αναπτύσσοντας τις θέσεις του Αναλυτή σε μια ομάδα και τη σπουδαιότητα της
ανάλυσης υποβοηθώντας σημαντικά και υποστηρίζοντας το έργο του προπονητή.
Με την εισαγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων γίνεται η ανάλυση
αγώνων, ποδοσφαιριστών. Σημαντικό στοιχείο στην βιντεοανάλυση αγώνων και
προπονήσεων είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ποσοτικών και
ποιοτικών πληροφοριών.
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με μια γόνιμη αλληλεπίδραση, εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων όλων των συμμετεχόντων, βοηθώντας στην
κατάρτιση των φοιτητών στην επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.