Σε μόλις 15 ημέρες, από την ημερομηνία της αίτησης καταβάλλονται πλέον τα έξοδα κηδείας

 

Αναλυτικά, κατά το 2022 καταβλήθηκε για έξοδα κηδείας ποσό συνολικού ύψους 95.733.220,42 € στους λογαριασμούς 113.122 δικαιούχων, με το ποσό της παροχής να ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 846,28 ευρώ.

Η επιτάχυνση του χρόνου που έχει επιτευχθεί στην απόδοση των εξόδων κηδείας οφείλεται –κατά κύριο λόγο-στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η οποία έχει καταργήσει πάνω από 100.000 επισκέψεις στις τοπικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, έχουν εκκαθαριστεί οριστικά δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα έτη.

Χαρακτηριστικό της καθυστέρησης των πληρωμών κατά το παρελθόν και της γενικότερης ταλαιπωρίας των πολιτών είναι ότι μέχρι την λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι πολίτες ανέμεναν από 8 έως και 12 μήνες για την πίστωση των εξόδων κηδείας στους λογαριασμούς τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν από τον υπολογιστή τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εισερχόμενοι στην εθνική δικτυακή πύλη gov.gr (ενότητα «Οικογένεια» υποενότητα «Απώλεια» και στο δικτυακό τόπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr ), με απλά βήματα και χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα του Φορέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής εξόδων κηδείας, που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον 7ο/2020 και σε αυτήν εντάσσονται διαδοχικά δικαιούχοι, βάσει του τέως φορέα τους και την ιδιότητά του θανόντα (άμεσα, έμμεσα ασφαλισμένος ή συνταξιούχος), για το διάστημα 1ο-12ο/2022, υποβλήθηκαν 113.122 αιτήσεις, οι οποίες προωθήθηκαν για πληρωμή.

Οι αιτήσεις κατανέμονται ισομερώς ως προς το φύλο των θανόντων, 49,53% άνδρες και 50,47% γυναίκες. Για το 2022, οι αιτήσεις αφορούσαν θανόντες άμεσα συνταξιούχους κατά 97,7%, καθώς, πέραν της αναμενόμενης φυσικής δημογραφικής κίνησης του πληθυσμού, η δυνατότητα καταχώρισης αιτήσεων για θανόντες ασφαλισμένους είναι περιορισμένη.

Για το 73% των αιτημάτων θανόντων συνταξιούχων που υπάρχει η ένδειξη κατηγορίας κύριας σύνταξης, αυτοί κατανέμονται ως εξής στις κύριες κατηγορίες σύνταξης:

– γήρατος το 66%- 54.036
– θανάτου το 24%- 19.496
– αναπηρίας το 10% – 8.712.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Φορέα ή μισθωτού ασφαλισμένου, ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης) υποβάλλει στο efka.gov.gr ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας.

Είναι αναγκαίο να έχει ήδη εκδοθεί, από την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή, το παραστατικό για τις δαπάνες με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). Επιπλέον, πρέπει η επιχείρηση να έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ «Παραστατικά Εξόδων Κηδείας», που βρίσκεται πιο κάτω στην παρούσα σελίδα.
Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και στις περιπτώσεις που ο θανών είναι μισθωτός ασφαλισμένος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

 

Πηγή:dnews.gr