Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, που καθορίζει τη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και τον χρόνο διενέργειας των σχετικών ελέγχων.

Η προσφυγή αυτή αποτελεί την πρώτη νομική κίνηση, καθώς οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών έχουν δηλώσει πως θα ακολουθήσουν ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, και εάν κριθεί απαραίτητο, θα προχωρήσουν σε περαιτέρω προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών πρωτοδικείων.

Το βασικό ζήτημα που προκύπτει αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος των επαγγελματιών από την εφορία, η οποία χρησιμοποιεί τεκμαρτά κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια οδηγούν σε υπολογισμό εισοδήματος σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό εισόδημα που δηλώνουν οι επαγγελματίες, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια και αντιδράσεις.

Οι εκπρόσωποι των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων υποστηρίζουν ότι η απόφαση της ΑΑΔΕ παραβιάζει τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και της αναλογικότητας, καθώς επιβάλλει φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων, δημιουργώντας σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Με την προσφυγή στο ΣτΕ, επιδιώκουν να ακυρώσουν την απόφαση αυτή και να επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο θεωρούν πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό της πραγματικής οικονομικής τους κατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές ομάδες αναζητούν δικαστική προστασία από αποφάσεις που θεωρούν ότι θίγουν τα συμφέροντά τους και επιδεινώνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Η τελική απόφαση του ΣτΕ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει το πλαίσιο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων για τα επόμενα χρόνια.

 

 

Πηγή:dnews