Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός,

Ολιβία, Ολίβια *Υπομονή.

*Τα ονόματα αυτά γιορτάζουν και σε άλλη ημερομηνία.