Εντός του Απριλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων –αυξημένων- ποσών του επιδόματος γέννησης όπως και η καταβολή των αναδρομικών ποσών για τις γεννήσεις που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση ή να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια.

Στους δικαιούχους του αυξημένου ποσού περιλαμβάνονται:

Όσοι έχουν λάβει ήδη το σύνολο του ποσού χωρίς τις πρόσφατες αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί
Όσων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο δόσεων του επιδόματος.
Με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις το επίδομα γέννησης αυξήθηκε από 400 έως 1.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Το ύψος τους ανέρχεται πλέον σε:

2.400 ευρώ για το 1ο τέκνο
2.700 ευρώ για το 2ο τέκνο
3.000 ευρώ για το 3ο τέκνο
3.500 ευρώ για το 4ο ή περισσότερα τέκνα.
Αίτηση – Προϋποθέσεις
Η αίτηση υποβάλλεται:

α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή

β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων.

Όσον αφορά τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, αυτά είναι:

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ,
η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και
να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση.

Από φέτος ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Μετά την έγκριση της αίτησης το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των:

1.200 ευρώ η κάθε μία για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
1.350 ευρώ, εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
1.500 ευρώ η κάθε μία για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
1.750 ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Επίδομα μητρότητας
Τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα dypa.gov.gr για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η μητέρα έχει ασφαλιστική ικανότητα. Διαφορετικά θα πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές προκειμένου να λάβει το επίδομα μητρότητας.

Η αναδρομική καταβολή του επιδόματος μητρότητας αφορά αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες που έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Το επίδομα μητρότητας δίνει τη δυνατότητα για εννέα μήνες να λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό.

Μάλιστα εν αναμονή της απόφασης για το ύψος της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού από το υπουργικό συμβούλιο με ισχύ από την 1η Απριλίου, το ύψος του επιδόματος θα αυξηθεί και θα ξεπερνά τα 800 ευρώ από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον η μητέρα έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλον φορέα ασφάλισης ασθενείας μισθωτών.

 

Πηγή:naftemporiki