Επίδομα μητρότητας ίσο με τον κατώτατο μισθό θα μπορούν να λάβουν οι μη μισθωτές

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας σε μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες), που θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν για διάστημα εννέα μηνών, επίδομα ίσο με τον κατώτατο μισθό.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη 17 Απριλίου, όπως είχε προαναγγείλει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι μη μισθωτές μητέρες για να λάβουν επίδομα μητρότητας, κατ’ αντιστοιχίαν του επιδόματος που εισπράττουν οι μισθωτές, θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Ειδικότερα, η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη και αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών, η οποία εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικά, για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης της υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών.

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Τι ισχύει για τον πατέρα
Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές που προβλέπονται, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται.

 

 

Πηγή:dnews.