Με επιστολή προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ζητά την άμεση χορήγηση παράτασης των χρονικών ορίων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, την αναστολή επιβολής αυστηρών προστίμων και τη δραστική επίσπευση, από πλευράς παρόχων, των αναβαθμίσεων των POS και των λογισμικών των λογιστικών προγραμμάτων τους.

Ολόκληρη η επιστολή:

ΘΕΜΑ: Επίσπευση των διαδικασιών διασύνδεσης Ταμειακών μηχανών με POS και χορήγηση νέας χρονικής παράτασης για την ομαλή εναρμόνιση των επιχειρήσεων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατ’ αρχήν συμφωνούμε με την πρωτοποριακή προσπάθεια της κυβέρνησης να ψηφιοποιήσει, στο σύνολό του, το κύκλωμα των εμπορικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με αντικειμενικό σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων,  τη διασφάλιση της συναλλακτικής διαφάνειας των πολιτών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θα ήταν, όμως, παράλειψή μας, εάν δεν επισημάνουμε τους κάτωθι παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή μετάβαση της οικονομίας στο νέο συναλλακτικό περιβάλλον.

Πρώτον: Είναι γεγονός, πώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν διαθέτει συμβατό με το νέο σύστημα ψηφιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (POS, ταμειακές μηχανές, λογισμικό λογιστικών προγραμμάτων), ώστε να εναρμονισθούν με το νέο τρόπο συναλλαγών, με συνέπεια να προκαλείται απώλεια εσόδων τόσο σε βάρος τους, όσο και σε βάρος του Δημοσίου.

Δεύτερον: Το μεγαλύτερο ποσοστό των καθυστερήσεων, όσον αφορά στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, οφείλεται στην ελλιπή και χρονοβόρα ανταπόκριση των παρόχων POS, ως προς την αναβάθμιση των προς σύνδεση συσκευών των επιχειρήσεων.

Τρίτον: Η αναστολή χορήγησης voucher για αγορά νέων POS και για την αναβάθμιση του λογισμικού λογιστικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων, εκτιμούμε ότι είναι ανασταλτικός παράγων για την ταχεία μετάβαση της οικονομίας στο νέο συναλλακτικό περιβάλλον.

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, ως Επιμελητήριο Πιερίας, προτείνουμε την άμεση χορήγηση παράτασης των χρονικών ορίων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, την αναστολή επιβολής αυστηρών προστίμων σε βάρος τους και τη δραστική επίσπευση, από πλευράς παρόχων, των αναβαθμίσεων των POS και των λογισμικών των λογιστικών προγραμμάτων τους.

Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία της κυβέρνησης σε θέματα οικονομίας και αγοράς, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα ανωτέρω ζητήματα.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου