Στην Νέα Έφεσο και στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας  16-05-2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Καραισαριδη Νικόλαο Αναπληρωτή Πρόεδρο και  τα μέλη ,

Συμεωνίδη Παναγιώτη και Λέφα Γρηγόριο, με θέμα τον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητού για τους αγώνες Play-Off  της Ε.Π.Σ. Πιερίας που θα πραγματοποιηθούν  το Σάββατο 18-05-2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητού όπως αναγράφεται παρακάτω

 

(Δελτίο τύπου)