Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς ελέγχου της συμμόρφωσης με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας εντείνουν τους ελέγχους εξακρίβωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Σημειώνεται ότι από 07.02.2022 και χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση των μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι μόνο εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

 

 

 

Πηγή: dikaiologitika.gr