Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν οι  εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών  και άνω), για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 06 Δεκεμβρίου 2023,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.μ. στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ.  23510 46050).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται:

1) αίτηση των ενδιαφερόμενων 

2) πιστοποιητικό γέννησης

3) φωτοτυπία ταυτότητας 

4) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ/νση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 01-12-2023, στις 14:00 η ώρα.  Πληροφορίες: Στεφανίδου Φ. (2351 353 914)