Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Ειδικού Δημοτικού σχολείου, στις 9-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Γανόχωρα, τηλ. 23510 31493).

Η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρουν τον τόπο διαμονής και ότι δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] έως και την Τρίτη 6- 12-2022.

 

 

 

(Δελτίο τύπου)