Σε συνέχεια των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον Νίκο Τσιαμπέρα σχετικά με στοχευμένες αναθέσεις από τον Δήμο Κατερίνης σε συγκεκριμένες ΙΚΕ, η νόμιμη εκπρόσωπος της «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κυρία Ραμπάν Χασάν Ογλού, αποστέλλει εξώδικη δήλωση-πρόσκληση και διαμαρτυρία στον δημοτικό σύμβουλο Κατερίνης επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Ως γνωστόν σε όλη την πόλη της Κατερίνης και σε εμάς, στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής σας και παραίτησης από την θέση σας αρχικά υπαινιχθήκατε παράτυπες σχέσεις εταιριών  με τον Δήμο και τον Δήμαρχο Κατερίνης και εν συνεχεία, σε δεύτερη επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στις 21.01.2021 κατονομάσατε την εταιρία στην οποία είμαι μέτοχος και διαχειριστής, δημοσιεύοντας τα πλήρη στοιχεία αυτής συγκεκριμενοποιώντας την αναφορά σας για στοχευμένες αναθέσεις του Δήμου ή του Δημάρχου προς την εταιρία μου. Διερωτάστε δε στην επιστολή σας «ποιός είναι λοιπόν κ. Κουκοδήμο ο κ. Χασάν». Ήδη μετά την αποστολή του εξωδίκου προς εσάς και προς αποκατάστασης της αλήθειας, σας γνωστοποιώ τα εξής: δεν είναι ο κ. Χασάν, είναι η κυρία Χασάνογλου. Δεν είναι «Τούρκος» αλλά Ελληνίδα πολίτης. Δεν είναι εταιρίες οι οποίες ως νεοσύστατες δεν έχουν κύκλο εργασιών καθώς απασχολώ 11 άτομα προσωπικό και έχω έναν σεβαστό κύκλο εργασιών. Το δε γεγονός ότι προβήκατε σε ευθεία προσβολή των προσωπικών μου δεδομένων δημοσιεύοντάς τα δια του τύπου και αφήσατε υπαινιγμούς σχετικά με παράτυπες δραστηριότητες στις οποίες έχω συμμετοχή, έβλαψε τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική μου υπόσταση όσο και της εταιρίας μου. Προς απάντησή σας λοιπόν, παραθέτω εξώδικη επιστολή, η οποία δίνει απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα και αποκαθιστά την αλήθεια.

 

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1. Της Χασάν Ογλού Ραμπάν του Σαλή και της Μινεβέρ, κατοίκου Κατερίνης, με Α.Φ.Μ ………………….., ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει ………………… με ΑΦΜ ………………

2.Της Χασάν Ογλού Ραμπάν του Σαλή και της Μινεβέρ, κατοίκου Κατερίνης, με Α.Φ.Μ …………………, ατομικά

ΠΡΟΣ-ΚΑΤΑ

Ν. Τ. του Γ.……………, κατοίκου Κατερίνης (………………………)

H δεύτερη από εμάς ,είμαι διαχειρίστρια, ιδιοκτήτρια και μέτοχος της  πρώτης από εμάς εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο …………………. Η μορφή της εταιρίας  συνίσταται σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής-εξαγωγής αγαθών και πρώτων υλών καθώς και στο γενικό εμπόριο χονδρικής και λιανικής όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της το οποίο έχει δημοσιευθεί  νομοτύπως.

Είναι μία εταιρεία η οποία σήμερα απασχολεί 11 άτομα προσωπικό και έχει ιδιαιτέρως μεγάλο  κύκλο εργασιών, πολλών χιλιάδων ευρώ Η εταιρεία  ακολουθεί πιστά τις επιταγές του νόμου και τους κανόνες ανταγωνισμού καθώς και τηρεί στο ακέραιο τις φορολογικές και  επαγγελματικές της υποχρεώσεις ενώ όπως ήδη επισημάνθηκε  απασχολεί έντεκα άτομα και κατά συνέπεια καλύπτει τις ανάγκες τουλάχιστον ισάριθμων οικογενειών.

Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην επιστολή παραίτησής σας η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κάνατε αναφορά σε εταιρείες Ι.Κ.Ε οι οποίες σχετίζονται με παράτυπες δραστηριότητες. Περαιτέρω, σε ανάρτηση σας στις 21 Ιανουαρίου του έτους 2021, με τίτλο «ΑΦΗΣΤΕ Κ.ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ ΤΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ», κάνετε ευθεία αναφορά στην πρώτη από εμάς υπονοώντας ότι εμπλέκεται σε παράτυπες συναλλαγές και συγκεκριμένα σε στοχευμένες αναθέσεις.

Η αναφορά σας δε αυτή είχε υποτιμητικό και απαξιωτικό χαρακτήρα και εμμέσως πλην σαφώς αλλά και καθιστώντας κατανοητό στους πάντες, κατηγορήσατε την  πρώτη από εμάς ότι ανέλαβε έργα παράτυπα από τον Δήμο Κατερίνης  ενώ δεν είχε τις προϋποθέσεις ούτε και το δικαίωμα να το αναλάβει. Συγκεκριμένα, κατά λέξη αναφέρατε στην ως άνω επιστολή όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο facebook από εσάς και σε πλείστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, ιστοσελίδες του νομού αλλά και πανελληνίως ότι έλαβαν χώρα «στοχευμένες απευθείας αναθέσεις σε νεοσύστατες εταιρείες ΙΚΕ συσχετιζόμενες με πρόσωπα πέριξ του δημάρχου και μελών της διοίκησης». Εμμέσως πλην σαφώς και πέραν της κατηγορίας κατά της δημοτικής διοίκησης του δήμου Κατερίνης η οποία δεν αφορά την επαγγελματική οντότητα και την εταιρεία την οποία εκπροσωπώ προσάπτετε στην εταιρεία μου- πρώτη από εμάς αθέμιτες και παράνομες πρακτικές με τις οποίες δήθεν κατάφερε να αποσπάσει στοχευμένες απευθείας αναθέσεις με σκοπό να αποκομίσει αθέμιτο κέρδος. Περαιτέρω, κάνετε ευθεία ονομαστική αναφορά στο πρόσωπό μου- δεύτερη από εμάς στην ως άνω επιστολή σας αναφερόμενος σε εμένα ονομαστικά συνδέοντας την καταγγελία σας για τις ΙΚΕ η οποία ήταν αόριστη στην επιστολή παραίτησης σας και  καθιστώντας αυτήν ορισμένη, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι αναφέρεστε στην εταιρεία μου- πρώτη από εμάς και σε μένα προσωπικά- δεύτερη από εμάς. Μάλιστα, δεν αρκεστήκατε στην δημοσίευση προσωπικών μου στοιχείων αλλά προχωρήσατε και στη δημοσίευση στοιχείων της εταιρείας  δίχως τη συγκατάθεσή μου τόσο για τα πρώτα όσο και για τα δεύτερα, παραβιάζοντας το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το αρ. 38 παρ 1,2 του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα, στην επιστολή σας που δημοσιεύτηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2021 στο blog λευτεριά, στο 7 news καθώς και σε όλα τα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης του Νομού αναφέρετε ονομαστικά τα στοιχεία της εταιρείας  και τα προσωπικά της δεύτερης από εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή μας «Αλήθεια κ. Κουκοδήμο γνωρίζετε την εταιρία με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 153205448000, με ημερομηνία σύστασης 17-12-2019 (δηλαδή τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής) και επωνυμία «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα το 1ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης; Ποιές άλλες εταιρίες εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση; Σε αυτή λοιπόν την εταιρία εμφανίζεται ως διοίκηση ο κ. Χασάνογλού Ραμπάν»

Καταρχήν πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δεύτερη από εμάς δεν είναι κύριος αλλά κυρία. Είναι Ελληνίδα με καταγωγή από την Ξάνθη. Κατέχει ελληνική ταυτότητα είναι ελληνίδα πολίτης και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό κράτος καθώς και δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και δεν είναι Τούρκος. Από όλα όσα αναφέρετε εις βάρος της δεύτερης από εμάς το γεγονός ότι  υπονοήσατε ότι είμαι Τούρκο είναι αυτό το οποίο για μένα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα  και αυτό που πραγματικά αποτελεί μεγίστη προσβολή Και τούτο διότι η δεύτερη από εμάς, αγωνίζομαι  στην περιοχή μου η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όπως όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν και η οποία δέχεται «επιθέσεις φιλίας» εδώ και πολλά χρόνια από τους γείτονες της, να διατηρήσουμε τον ελληνικό μας χαρακτήρα την Ελληνική μας συνείδηση. Η αναφορά σας αυτή βλάπτει ιδιαίτερα σοβαρά τόσο τη δική μας προσπάθεια όσο και την προσπάθεια του ελληνικού κράτους αποφυγής διάβρωσης του ελληνικού στοιχείου στη Θράκη. Μετά από αυτή τη διευκρίνιση την οποία  θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με τις καταγγελίες σας απαντούμε τα εξής.

Ουδέποτε λάβαμε οποιαδήποτε έργο από οποιονδήποτε μη τηρουμένου του νόμου και της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το αντικείμενο της εταιρείας μου ( πρώτης από εμάς) είναι το εμπόριο και δη  οι εισαγωγές προϊόντων και ακολουθεί την ίδια στρατηγική και την ίδια τακτική απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται αγοράζοντας τα προϊόντα. Ο λόγος για τον οποίον προτιμούνται τα προϊόντα που προμηθεύει είναι η εξαιρετική τους ποιότητα και οι ανταγωνιστικές τιμές τους. Αποκλειστικά αυτά είναι τα μόνα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι πελάτες της για να προμηθευτούν προϊόντα τα οποία εμπορεύεται είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο στα πλαίσια , άλλωστε του υγιούς ανταγωνισμού. Η δε επιτυχία της επιχείρησής μας αποδεικνύεται και από τον κύκλο εργασιών της αλλά και από το προσωπικό το οποίο απασχολεί. Ως κεραυνός εν αιθρία πληροφορηθήκαμε και λάβαμε γνώση των σχετικών δημοσιευμάτων με τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας κατηγορείτε ότι παραβαίνουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού, παραβαίνουμε το νόμο και ασκούμε παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα. Οι ισχυρισμοί σας αυτοί όμως είναι ιδιαίτερα προσβλητικοί και συκοφαντικοί τόσο για τη δεύτερη από εμάς προσωπικά όσο και για την εταιρεία – πρώτη από εμάς. Η βλάβη η οποία προκαλείται από τη συμπεριφορά αυτή είναι ανυπολόγιστη, όταν μάλιστα διάφορα δημοσιογραφικά site ιστολόγια, blogs, ιστοσελίδες αλλά και έγγραφος τύπος αναπαρήγαγε τις απόψεις σας αυτές διογκώνοντας, μάλιστα, το μέγεθος τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό η διαδικασία αυτή έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος την αξιοπιστία και την τιμή  μας, η δε ζημιά στον επαγγελματικό τομέα είναι ανυπολόγιστη.

Τέλος, θα θέλαμε με το παρόν να τονίσουμε ότι όπως αναφέρετε στην ανάρτηση σας η οποία δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2021 στο blog λευτεριά  αυτολεξεί ότι «αναμένετε με μεγάλο ενδιαφέρον να δω σήμερα τους κυρίους Χασάνογλου και Ιδρίζ Χασάνογλου να προσέρχονται στον εισαγγελέα Κατερίνης προκειμένου να  υποβάλουν μήνυση» σας ενημερώνουμε ότι  η δεύτερη από εμάς ατομικά αλλά και για λογαριασμό της πρώτης από μας  θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα τα οποία δικαιούται ως Έλλην νομοταγής πολίτης για να προστατέψει την επαγγελματική και προσωπική  αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα του χαρακτήρα μου την προσωπική και επαγγελματική της υπόσταση, τόσο τη δική της, πολύ δε περισσότερο της εταιρείας της.

Επειδή  η  πρώτη από εμάς είναι μια  νόμιμη επιχείρηση και προσπαθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να επιβιώσει  μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές εν μέσω lockdown.

Επειδή  η δεύτερη από εμάς είμαι Ελληνίδα πολίτης φέρουσα ελληνική ταυτότητα ουδεμία σχέση έχει με την Τουρκία.

Επειδή με τη συμπεριφορά σας αυτή τους υπαινικτικούς αλλά και ειρωνικούς σχολιασμούς σας, προσβάλλετε βάναυσα την τιμή, την υπόληψή  και την  επαγγελματική μας υπόσταση, υφιστάμεθα δε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη πέραν της ηθικής.

Επειδή δημοσιεύστε προσωπικά μας δεδομένα δίχως τη συγκατάθεσή μας.

Επειδή με την παρούσα σας γνωστοποιούμαι ότι ορίζουμε ως εκπρόσωπο μας και αποκλειστικό πληρεξούσιο τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω  Κ………….. Γ…….. του Β……….., κάτοικο Κατερίνης οδός ……………. με αριθμό μητρώου ………, στον οποίον έχουμε ήδη αναθέσει την πλήρη εκπροσώπηση μας σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και κατά συνέπεια μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν ως αντίκλητο.

Επειδή αυτοί οι προσβλητικοί σας χαρακτηρισμοί και υπαινιγμοί ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Επειδή πρόκειται να ασκήσουμε όλα  τα νόμιμα δικαιώματα  μας τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη συμπεριφορά σας αυτή και

Σας καλούμε, δια της παρούσης, όπως παύσετε οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την τιμή και την υπόληψή μας, την προσωπική, ηθική, επαγγελματική μας υπόσταση  τόσο της δεύτερης από εμάς όσο και της πρώτης. Επίσης, σας καλούμε να παραλείψετε οποιαδήποτε προσβολή μας στο μέλλον και να αποκαταστήσετε την τιμή και την υπόληψή μας .

Κατερίνη, 25/01/2021

Οι εξωδίκως δηλούσες

ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»

 

Μετά τούτων λοιπόν θεωρούμε ότι ουδεμία αμφιβολία γεννάται σχετικά με την εντιμότητα, ακεραιότητα, συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού, συμμόρφωση με τον νόμο για την εταιρία μας και ταυτόχρονα καταδεικνύεται και η ανυπολόγιστη βλάβη η οποία έχει επέλθει στην φήμη μας, τόσο προσωπικά όσο και ως εταιρία.

Μετά τιμής

ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»