Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου ξενοδόχους καθώς και τα μέλη του νέου ΔΣ για την εξαιρετική τιμή να τους εκπροσωπήσω από την θέση του Β’ Αντιπροέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων την επόμενη τριετία. Αποτελεί προσωπική δέσμευση η εντατική δουλειά για μία παραγωγική θητεία στην κατεύθυνση της διαφύλαξης του σημαίνοντος ρόλου της ελληνικής -μικρομεσαίας στην μεγάλη πλειοψηφία- ξενοδοχείας και συνεπακόλουθα του ελληνικού τουρισμού στην ευημερία του εθνικού και των τοπικών ΑΕΠ καθώς και στην απασχόληση, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Έχουμε μπροστά πρωτοφανείς προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ενότητα και σθένος. Σε αυτήν την πορεία, δεσμεύομαι προσωπικά για συνεπή, διεκδικητική και παραγωγική παρουσία.