Αυτές τίς ἡμέρες ακούγεται συχνά μία ραδιοφωνική διαφήμιση τῆς περίφημης Pfizer. Συνιστᾶ σέ ὅσους παρουσιάζουν συμπτώματα, πού προσιδιάζουν σέ νόσηση ἀπό Κόβιντ, νά προστρέχουν στόν θεράποντα ἱατρό τους (ὄχι στα νοσοκομεῖα) γιάνά λάβουν μία ἀπό τίς ἐνδεικνυόμενες θεραπευτικές ἀγωγές, ἀνάλογα με τήν βαρύτητα τῶν συμπτωμάτων τους κλπ.

Αὐτές τίς ἡμέρες ἐπίσης ὁ ἰατρικός σύλλογος Ἀθηνῶν ξεσήκωσε μεγάλο κουρνιαχτό, διαμαρτυρόμενος, ἐπειδή το ἑλληνικό γκουβέρνο παραπέμπει το ἑλλαδικό πόπολο (δέν λέω το ἑλληνικό, γιατί οἱ περισσότεροι δεν εἴμαστε πιά ἕλληνες πολίτες, εἴμαστε ἀμερικανοπολτός) σέ ἐμβολιασμό για τήν γρίπη, χωρίς προηγούμενη συνταγογράφηση γιατρού. Κάποιος θά μποροῦσε νά τό δεῖ καί ὡς προάγγελο συνολικῆς καταργήσεως τῶν συνταγογραφήσεων σέ περιπτώσεις μελλοντικῶν «πανδημιῶν», γιά τίς ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως μᾶς προετοιμάζουν, ὥστε οἱ μελλοντικοί ὑποχρεωτικοί ἐμβολιασμοί να γενικευθοῦν.

Γράφει λοιπόν μεταξύ ἄλλων, καί ἐπί λέξει, τά ἑξῆς ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἐπιγόνων τοῦ Πατούλη, θεραπόντων καί θεματοφυλάκων, ὑποτίθεται, τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν: «…Ἡ συνταγογράφησηἐμβολίωνἀποτελεῖ μέρος ἀποκλειστικά τῆς ἰατρικῆς πράξης». Ταρατατζούμ! «Ὁ ΙΣΑ ἐκτιμᾶ ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος γιά τήν δημόσια ὑγεία, καθώς μόνον ὁ θεράπων ἰατρός μπορεῖ νά ἐκτελέσει ἰατρικές πράξεις καί νά ἀξιολογήσει τίς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες…». Oh la la,  δηλαδή! Και καταλήγει, ἐν συνθήματι καί μέ γραφή bold: «Κανένα φάρμακο  δέν μπορεῖ νά χορηγεῖται χωρίς ἰατρική συνταγή».Ταρατατζούμ εἰς τό τετράγωνον!!

Θά μποροῦσε τό σύντομο αὐτό κείμενο νά σταματάει ἐδῶ. Γιά τούς ἐπί χρόνια ἀδίκως ἀποκαλουμένους ψεκασμένους καί ἀρνητές, γιά τούς «ἐπαναστάτες με αἰτία», τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ἐπειδή ὅμως ἡ Φλόγα Ἐλευθερίας ἀπευθύνεται καί σέ ὅσους καλόπιστους ἔχουν «ὦτα ἀκούειν», ἀκόμη κι ἄν κάποτε, ἑκόντες-ἄκοντες, ὑπέκυψαν στή βία καί τήν ἐκστρατεία φόβου κυβερνώντων κι ἐπιστημόνων (τῆς παραπληροφόρησης καί γενικῶς), ἄς ὑπενθυμίσουμε ἐν εἴδει σχολίου καί τά ἑξῆς.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας, πού τεχνηέντως ὁ Π.Ο.Υ ἀνήγαγε σέ πανδημία, οἱ ἰδιῶτες ἰατροί εἶχαν ἀποκλειστεῖ ἀπό τον «πόλεμο» κατά τοῦ κόβιντ. Ὅσοι καταφεύγαμε σ’ αὐτούς, τό κάναμε συγκεκαλυμμένα. Κι αὐτοί μᾶς θεράπευαν, μέ τούς κλασσικούς τρόπους, μιά χαρά. Ἀπό τότε ἐπίσης πού μπῆκαν στη ζωή μας τά φαρμακευτικά σκευάσματα πού ἀποκλήθηκαν ἐμβόλια (τά ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι προλάμβαναν καί δέν θεράπευαν τήν νόσο) ἀποκλείστηκαν πρακτικά κι ἐπίσημα ὅλες σχεδόν οἱ θεραπευτικές μέθοδοι (πλήν ἴσως τῶν 2000 μονοκλωνικῶν πού εἰσαγάγαμε). Ἐφαρμόζονταν μόνον τά κρατικά πρωτόκολλα τῶν δημοσίων νοσοκομείων, ἀδιακρίτως καί χωρίς μεγάλη ἐπιτυχία βεβαίως, ἄν κρίνουμε ἀπό τά ἀποτελέσματα καί τούς χιλιάδες πού ἔφυγαν,  ὄχι λόγῳ κόβιντ ἀλλά λόγῳ ἀνεπάρκειας τοῦ ΕΣΥ (ἐνδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ἀχρείαστες διασωληνώσεις κλπ.). Ἦταν τότε πού οἱ κυβερνῶντες ἀπολάμβαναν θαρρεῖς νά ἐξαγγέλουν ἀριθμούς διασωληνωμένων και νεκρῶν, για νά στηρίξουν τό παγκόσμιο πανδημικόν ἀφήγημα. «A las seis en la tarde” – «Τό ἀπόγευμα στίς ἕξη», πού θά λέγαμε, παραφράζοντας τόν Λόρκα.

Οἱ ἰατρικοί σύλλογοι, τήν περίοδο ἐκείνη, εἶχαν πιεῖ τόνους ἀμίλητο νερό. Παράλληλα ἔγιναν τό δεξί χέρι τῶν κυβερνώντων στην ἐκβιαστική ἐπιβολή ὑποχρεωτικῶν ἐμβολιασμῶν, χωρίς τό προαπαιτούμενο τῆς ἰατρικῆς συνταγῆς, ὅπως ἐπιμόνως ζητοῦσαν τότε κάποιοι ἀποκαλούμενοι «ἀρνητές», χωρίς δηλαδή τό αὐτονόητο προαπαιτούμενο τῆς ἀνάληψης εὐθύνης γιά τίς πιθανές παρενέργειες, γιά τό ὁποῖο τώρα, και εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά ἀντιγριπικά ἐμβόλια, κόπτονται. Κόπτονται ὑποκριτικῶς, γιατί χάνουν τό δεκάρικο πού ἔπαιρναν τόσα χρόνια (τί φτήνια!), καί κόπτονται, γιατί ξέρουν ὅτι τό κλασσικό ἀντιγριπικό ἐμβόλιο εἶναι παραδοσιακά δοκιμασμένο κι ἀσφαλές γιά τόν συνταγογραφοῦντα καί τόν συνταγογραφούμενο, σέ ἀντίθεση με τά mRNA ξαδερφάκια του, αὐτά πού ἡ Pfizer κλπ. «Big Pharmas», ἔριξαν στό ἐμπόριο τοῦ ἀνθρώπινου φόβου, καί τώρα, πού αὐτά ἀποδείχθηκαν σχεδόν τζούφια (γιά νά μήν ποῦμε κάτι χειρότερο),  συνιστοῦν ὄχι πρόληψη, πλέον, ἀλλά θεραπεία. Ὅταν ὅμως μᾶς ἐπιβαλλόταν ἐκβιαστικά ὁ mRNA ἐμβολιασμός, οἱ «θεματοφύλακες» τῆς ὑγείας μας σφύραγαν ἀδιάφορα, κι ἀνεύθυνα, καί δέν ἔσπευδαν, ὅπως κάνουν σήμερα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, νά διαμαρτύρονται γιά τήν μή συνταγογράφηση.

«Ἔστιν» ὅμως «δίκης ὀφθαλμός, ὅς τά πάνθ’ ὁρᾶ!». Γι’ αὐτό ἄς μήν ἔχουμε καμίαν ἀμφιβολία!

Πρωτοβουλία Πολιτών ΦΛΟΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.