Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγή ιδρύθηκε το 2019 για να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα. Εδρεύει  στο συγκρότημα Γαιόπολις του ΠΘ στη Λάρισα, παρουσιάζοντας άρτιες υποδομές και εξοπλισμό για εκπαίδευση και έρευνα (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εκτροφές ζώων και πιλοτικό σφαγείο).

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος αφορά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυσιολογίας, διατροφής, γενετικής βελτίωσης, αναπαραγωγής των αγροτικών ζώων, καθώς και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του, τη δυνατότητα απόκτησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικά με την εκτροφή αγροτικών ζώων, την τεχνολογία ζωοτροφών, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ζωικής παραγωγής, καθώς και την παραγωγή και διαχείριση ποιοτικών ζωικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ευζωίας των ζώων.

Το πρόγραμμα σπουδών τους Τμήματος είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος την απαιτούμενη ακαδημαϊκή παιδεία και τις εξειδικευμένες γνώσεις για ανταπόκριση στις ανάγκες απασχόλησης ως Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του περιλαμβάνει:

  • θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με διάρκεια σπουδών 5 ετών
  • πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής μελέτης
  • υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει ήδη την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από 6 υποψηφίους, ενώ στα άμεσα σχέδια του Τμήματος είναι η έναρξη και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Το προσωπικό του Τμήματος σήμερα, απαρτίζεται από 8 μέλη ΔΕΠ, 1 ΕΔΙΠ, 3 ΕΤΕΠ και 2 διοικητικούς.  Το Τμήμα διαθέτει 10 Εργαστήρια που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ  συντονίζει/συμμετέχει σε σειρά Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.

Για λόγους διεθνοποίησης αλλά και εξωστρέφειας το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών ERASMUS (http://erasmus.uth.gr/gr/ ), αλλά και 4 προγράμματα Δια βίου Μάθησης & Επιμόρφωσης (https://learning.uth.gr/ ), αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://as.uth.gr/

Βρείτε μας στο facebook.com/animalscienceuth

Δείτε την Παρουσίαση Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΠΘ