Στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και του ρυθμιστικού πλαισίου, στη συζήτηση με θέμα «The Delphi Dialogue: Charting Innovation and Regulation for the 21st Century».

Η Υφυπουργός ανέπτυξε τη σημασία της ταχύτητας και του εύρους των τεχνολογικών αλλαγών, τονίζοντας την ανάγκη για ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την αποδοτική χρήση των καινοτομικών προϊόντων. Επισήμανε επίσης τις προκλήσεις που επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη, και την ανάγκη διασφάλισης αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς.

Όπως τόνισε, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχεδιασμό, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην ίδρυση του Κέντρου Έρευνας «Αρχιμήδης» για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη Δεδομένων, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και στη δημιουργία μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025, με στόχο την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής και την ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στη διεθνή αρένα και στην μετατροπή της χώρας σε έναν κόμβο καινοτομίας.

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη προχωρούν μπροστά στον ρυθμιστικό τομέα με την εφαρμογή του EU AI Act, καθορίζοντας σαφή πλαίσια για την ασφαλή και δίκαιη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Υφυπουργός Ανάπτυξης, τονίζοντας την αναγκαιότητα περαιτέρω ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης και επέκτασης data centers σε όλη την επικράτεια, με σύμμαχο το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διευκολύνει την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τη γραφειοκρατία.

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει τη δυναμική αυτή των καινοτομιών, διασφαλίζοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα ωφελήσουν όχι μόνο την οικονομία αλλά και την κοινωνία συνολικά. Η στρατηγική μας εστιάζει στην ανάπτυξη και στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη«, σημείωσε η κα Μάνη.