Με ανακοίνωση-τοποθέτησή της η Ομάδα Πρωτοβουλία Πολιτών «I Can’t Breathe» απευθύνεται προς την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου αναφέροντας τα ακόλουθα:

«κ. Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Κατόπιν καταγγελίας της ΟΠΠ “I Can’t Breathe” εκδόθηκε η 717733(3628)/2020 Απόφασή σας περί επιβολής προστίμου, για περιβαλλοντική ρύπανση, η έκτη κατά σειρά (από το 2013) εις βάρος της ίδιας επιχείρησης για τον ίδιο λόγο. Πρόσφατα περιήλθε εις γνώση μας, η Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: ΨΗ2ΛΟΡ1Υ-Ρ7Ο), ακυρωτική της προαναφερόμενης, με το αιτιολογικό της «πλημμέλειας ως προς την αιτιολόγησή της».

Η ακύρωση αυτή, δυστυχώς, έρχεται σε επιβεβαίωση του έγγραφου αιτήματός μας για ανάκληση και έκδοση νέας ή ορθής επανάληψης της απόφασής σας, αφού εντοπίζαμε ουσιώδεις παραλήψεις. Συγκεκριμένα στην απόφασή σας δεν αναφερόταν η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που δεσμεύει την επιχείρηση στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων της (αίμα κ.ά.) και ως εκ τούτου δεν κοινοποιήθηκε και στην εκδούσα αρχή της Π.Κ.Μ. Όπως επίσης, για το ότι, δεν στοιχειοθετούταν «η συχνότητα και η υποτροπή» της παράβασης, βάσει της διάταξης (περί καθορισμού των προστίμων) του ν. 4014/2011, αφού δεν αναφερόταν καμία από τις πέντε προηγούμενες κυρώσεις. Στις αιτιάσεις μας,  αυτές, απαντήσατε με ύφος – κατά την κρίση μας – απαξιωτικό. Διότι, στην επιστολή σας, γίνεται προδήλως ξεκάθαρο, ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να αμφισβητείται το έργο της Π.Ε. Πιερίας, ενώ δηλώνεται ότι, «η υπηρεσία προκειμένης της επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζει απόλυτα τις κείμενες διατάξεις…» και τέλος αποκαλούμαστε τεχνηέντως «ακραίοι υποστηρικτές της δημόσιας υγείας». Μέρες μετά ακολούθησε η απάντηση της υπηρεσίας, με την οποία, ενημερωθήκαμε για την απόρριψη του αιτήματός μας, για τυπικούς λόγους – έωλους όμως δεδομένης της φύσης του αιτήματος αλλά και του αποδέκτη του – καθώς και, για το ότι, τίθεται στο αρχείο ως “ακατάληπτο”, ή “εμφανώς παράλογο”. Αυτά, όμως, που εν προκειμένω κρίνατε ως «αχρείαστες γραφειοκρατικές διατυπώσεις», ή «ακατάληπτα», καταχωρήθηκαν σε προηγούμενες όμοιες αποφάσεις σας (ίσως γιατί υποχρεούταν η Υπηρεσία να τις κοινοποιήσει και στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και άλλες αρχές.

Τα γραφόμενά σας, διαψεύδει ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ, έχοντας κρίνει μη σύννομη την έκδοση της απόφασής σας, ως απόρροια της πλημμελούς εφαρμογής και αυτών ακόμα των διατάξεων καθορισμού του τρόπου δειγματοληψίας στη σχετική Απόφαση Νομάρχη Πιερίας. Και καταλαβαίνουμε από τα ληφθέντα υπόψη του Συντονιστή, ότι, η υπηρεσία της Π.Ε. Πιερίας, δεν αντέκρουσε καν την προσφυγή της εταιρίας, με την υποβολή σχετικής έκθεσης που προβλέπεται στη διαδικασία εξέτασης προσφυγών. Και δεδομένης της πολλαπλής πλημμέλειας της Π.Ε. Πιερίας, η προσφεύγουσα εταιρία βρήκε πρόσφορο έδαφος να παρουσιάσει την παράβαση ως «μεμονωμένο περιστατικό εδραζόμενο σε αμελή συμπεριφορά υπαλλήλου». Θα λέγαμε το έκτο, τουλάχιστον (ελλείψει και ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία), «ατυχές» περιστατικό. «Ατύχημα», λοιπόν, που μας θυμίζει την έγγραφη πρόσκληση Νοεμβρίου του 2019, με την οποία η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας «παρακαλούσε» την εταιρία (κατόπιν πληθώρας καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, και του ελέγχου που διενεργήθηκε τελικά τον Οκτώβριο και έδειξε «ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή»)  να ενημερώσει «για τυχόν αστοχίες – ατυχήματα που τυχόν συνέβησαν κατά τη διαχείριση των αποβλήτων, είτε κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα είτε παλαιότερα». Σημειώνουμε ότι, δεν ακολούθησε καμία Απόφαση επιβολής κυρώσεων.

Αλλά αναρωτιόμαστε, πως είναι δυνατόν, η εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού, να εξαρτάται από την επιμέλεια ενός υπαλλήλου. Και πως είναι δυνατόν, ακόμη κι αν είχε συντελεσθεί ατύχημα, η επιχείρηση να μην έχει ενημερώσει, πάραυτα, την υπηρεσία όπως υποχρεούται από τον νόμο, και να «παρακαλείται», όπως ανωτέρω? Και πως, να αποδεχθούμε το γεγονός, της άμεσης προώθησης των αιτημάτων της εταιρίας από την Π.Ε. Πιερίας, για αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων μονάδων της και την εγκατάσταση νέων, παρά τις επιφυλάξεις και τους όρους που τίθεντο κάθε φορά από τη Δ/νση Κτηνιατρικής και την ΠΕΧΩΠ Πιερίας και κυρίως χωρίς την προηγούμενη διενέργεια ενδελεχή ελέγχου όπως ορίζει ο νόμος, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εταιρίας στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύννομη λειτουργία της?

κ. Μαυρίδου

Δέκα και πλέον χρόνια, η πόλη πλήττεται από ανυπόφορη δυσοσμία τους θερινούς μήνες που δεν μας επιτρέπει να ορίζουμε τη ζωή μας, ούτε καν στα σπίτια μας. Δέκα και πλέον χρόνια, τα κανάλια, τα ποτάμια και η θάλασσά μας, έχουν γίνει αποδέκτες μιας νοσηρής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα. Μιας ανάπτυξης διόλου βιώσιμης για τον τόπο μας, παντελώς αδιάφορης έως εχθρικής προς το φυσικό περιβάλλον και τους πολίτες. Ζητούμε την εφαρμογή του νόμου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Εάν οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, είναι ανεπαρκείς, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας,  την οποία σας είχαμε απευθύνει διά ζώσης. Επιδιώξτε, ως καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, τη συνεργασία τόσο με τις τοπικές αρχές και φορείς όσο και με τις προϊστάμενες αρχές της Π.Κ.Μ και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Δέκα και πλέον χρόνια είναι πολλά, η κατάσταση που βιώνουμε είναι, πλέον, ακραία. Θα αφουγκραστείτε κ. Μαυρίδου τους χιλιάδες πολιτών που αποτελούν μέλη της ΟΠΠ “I Can’t Breathe”? Θα ενεργήσετε άμεσα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας? Θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του βιοτικού μας επιπέδου?»