Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
Ώρα 12:30
Στην αίθουσα του Συλλόγου Ειρήνης 34