Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στη σχολική λειτουργία ήταν το θέμα της 3ης  στη σειρά εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024 στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας.

Ομιλητές, δύο εξαιρετικοί νομικοί, ο κ. Νούσκαλης Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ. και ο κ. Λαφατζής Δημήτριος, δικηγόρος Κατερίνης διαπιστευμένος σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση με το 19ο Νηπιαγωγείο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιπεριφεριάρχης μας κ. Σοφία Μαυρίδου. Το παρόν έδωσαν η Πρόεδρος  του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης κ. Μίνα Στρίμπα και η κ. Δριστά Χρυσαυγή, Περιφερειακή Σύμβουλος Πιερίας και Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης ήταν μαζί μας και οι μαθητές/τριες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με τις καθηγήτριές τους.

Οι δύο ομιλητές μας εξήγησαν με πολύ απλό τρόπο τι είναι τα προσωπικά δεδομένα. Ποια η διαφορά από τα ευαίσθητα δεδομένα. Ποια είναι η ευθύνη που βαραίνει τόσο τον γονέα όσο και τον εκπαιδευτικό.

Έτσι:

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ο GDPR ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

Τα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι ακριβή και πλήρη και να φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα άτομο ή η οικογένειά του.

Στα σχολικά αρχεία, τέτοια δεδομένα είναι το όνομα, η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, το πειθαρχικό ιστορικό, καθώς επίσης οι βαθμοί και οι έλεγχοι προόδου του ατόμου.

Τα δεδομένα αυτού του είδους παραμένουν «προσωπικά» ακόμα κι αν το άτομο επιλέξει να τα δημοσιοποιήσει.  Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα βιομετρικά δεδομένα των μαθητών (φωτογραφίες), οι θρησκευτικές πεποιθήσεις , τα δεδομένα υγείας ( αλλεργίες) ή τυχόν διατροφικοί περιορισμοί (που μπορεί να υπαινιχθούν τη θρησκεία ή την κατάσταση υγείας).

Τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας μπορεί να θέτουν ένα ρίσκο για τους ανθρώπους και άρα η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.

Τα σχολεία πιθανώς δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς γονική συναίνεση.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπογραμμίζει τη σημασία δύο ρόλων, που είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φορείς: ο ελεγκτής δεδομένων καθορίζει τα μέσα και τους στόχους της επεξεργασίας δεδομένων, ενώ ο επεξεργαστής δεδομένων χειρίζεται τα δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή.

Τα εν λόγω δύο μέρη φέρουν διαφορετικές νομικές ευθύνες.

Το σχολείο θα είναι κατά κανόνα ο «ελεγκτής», οπότε είναι υποχρέωσή του να διασφαλίσει ένα ασφαλές συμβόλαιο με τον «επεξεργαστή».

Ο επεξεργαστής μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από φωτογράφος ως εταιρεία καταστροφής εγγράφων, διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ή λογισμικό.

Οποιαδήποτε λειτουργία εκτελούν οι φορείς αυτές επί των δεδομένων θεωρείται επεξεργασία, ακόμα κι αν είναι αυτοματοποιημένη: μια εταιρεία καταστροφής εγγράφων τα συλλέγει, τα αποθηκεύει, τα ανασύρει, τα καταστρέφει κ.λπ.

 

(Δελτίο τύπου)