Στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, με ποσοστό που το 2024 θα φτάνει το 15% στη συνολική αγροτική παραγωγή, από περίπου 22% του 2022, συγκαταλέγεται πλέον η Ελλάδα, με ώθηση τόσο από το οικολογικό σχήμα 9 όσο και το Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τις πολλά υποσχόμενες Βιολογικές καλλιέργειες.

Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι τα Ελληνικά Βιολογικά προϊόντα, με τιμή που ανταποκρίνεται στην ποιότητά τους και να είναι συμφέρουσα για τον αγρότη βιοκαλλιεργητή, να διεισδύσουν σε νέες αγορές ή και να αυξήσουν το μερίδιό τους σε αγορές που βρίσκονται ήδη, εγχείρημα που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στο σημερινό επισφαλές περιβάλλον του πολύ υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα, που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, καθώς οι καταναλωτές στο σύνολο της Ε.Ε. είτε στρέφονται σε πολύ πιο οικονομικές επιλογές τροφίμων, είτε ακόμη και μειώνουν δραστικά την κατανάλωση…