Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Δίου Ολύμπου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 19 Μαΐου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, οι οποίοι παρουσίασαν τις δικές τους προτάσεις που αφορούν τη σημασία της ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου και η διεύθυνση περιβάλλοντος ανακοίνωσαν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης, που αφορά την ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων σε καφέ κάδους αποκομιδής. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022, οπότε μαζί με τους καφέ κάδους θα ξεκινήσει η χρήση απορριμματοφόρων και κλαδοτεμαχιστών.

Η σωστή χρήση των καφέ κάδων κρίνεται απαραίτητη. Αρχικά, θα πρέπει να γίνεται καθημερινά ο διαχωρισμός των οργανικών υλικών από τα υπόλοιπα απόβλητα. Τα οργανικά απόβλητα θα πρέπει να ρίχνονται στον καφέ κάδο είτε χύμα είτε σε χάρτινες βιοδιασπώμενες σακούλες.

Σκοπός αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πούλιο, εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, είναι να παραχθεί λίπασμα κομπόστ καλής ποιότητας από την αποσύνθεση οργανικών υλικών, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιείται από τους αγρότες για την κάλυψη των γεωργικών τους αναγκών.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση στο παρακάτω βίντεο: