Δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους προς τον Δήμο (όπως π.χ. ενδεικτικά ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ κ.ο.κ.), μέσω E-banking της ΑlphaΒank

IBAN για λογαριασμούς της Alpha Bank προς τον Δήμο Κατερίνης:

Αριθμός λογαριασμού: 840002002010871

ΙΒΑΝ: GR09 0140 8400 8400 0200 2010 871

BIC/SWIFT ALPHA BANK: CRBAGRAA

Οι δημότες καλούνται να αναγράφουν τα στοιχεία του οφειλέτη, το είδος της οφειλής (ΤΑΠ, ΚΟΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ κ.λ.π.) και να ενημερώνουν για την συναλλαγή τηλεφωνικά ή με faxστα τηλ. 2351350443 -442.