Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου.