Scroll to top

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας – Επανέρχεται η διαγωγή στα απολυτήρια


- 29 Μαΐου 2020

 •  

   

  Κατατέθηκε στη Βουλή, το βράδυ της Πέμπτης, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο, μεταξύ άλλων, επανέρχεται η διαγωγή στα απολυτήρια.  

  «Αναβάθμιση του σχολείου και λοιπές διατάξεις», είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα για επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και τη διά βίου μάθηση.

  Μεταξύ άλλων προβλέπει την επαναφορά της διαγωγής στα απολυτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αναφέρει ότι: «Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών».

  Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι η επαναφορά της διαγωγής συνιστά παιδαγωγικό μέτρο και σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Η διαρκής αξιολόγηση και συνακόλουθη επισήμανση της τήρησης ή μη των κανόνων της σχολικής ζωής/ σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές μαθαίνουν και έρχονται σε επαφή ως βίωμα τόσο με τα δικαιώματα όσο και με τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το κράτος, το κοινωνικό σύνολο και τους άλλους, αποσκοπούν στο να τους διαπαιδαγωγήσουν στις αρετές της ελευθερίας και ευθύνης, με δεδομένο ότι αυτές οι έννοιες βαίνουν παράλληλα».

   

  Αλλαγές στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία  

  Ακόμη, το νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, προσδιορίζει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως και τους προαγωγικούς βαθμούς, ενώ προβλέπει και την πιλοτική εισαγωγή της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα.

   

  Η κατανομή των ωρών μαθημάτων στο Δημοτικό    

   

  Επίσης, αυξάνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο, ενώ απαιτείται γενικός μέρος όρος τουλάχιστον 10 για την προαγωγή στην επόμενη τάξη ή την απόλυση.

  Επίσης, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του πρώτου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.

   

  Η βαθμολογική κλίμακα    

   

   

  Κάποιες από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις:

  -Στο Δημοτικό, αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών στις μικρότερες τάξεις

  -Στο Γυμνάσιο, αυξάνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα από 4 που είναι σήμερα σε 7, ενώ για την προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη θα απαιτείται ο βαθμός 10 σε κάθε μάθημα ή 13 στο μέσο όρο μέχρι 4 μαθήματα κάτω από τη βάση

  -Στο Λύκειο, επανέρχεται η Τράπεζα Θεμάτων (από την επόμενη σχολική χρονιά) και αυξάνεται ο μέσος όρος προαγωγής/απόλυσης από 9,5 σε 10

  Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και συγκεκριμένα: επανακαθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης των πρυτανικών αρχών, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα τα ζητήματα μετεγγραφών, εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την ίδρυση και διοργάνωση από τα ΑΕΙ ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

  Ειδικότερα για τις μετεγγραφές, προτείνεται η καθιέρωση βάσης μετεγγραφής (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια) και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα η εξέταση του μέσου όρου των εισοδημάτων των 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός. Επιπλέον θα υπάρξει και β’ κύκλος μετεγγραφών, με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

   

  Αλλαγές στις Πανελλαδικές  

  Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι Ομάδες Προσανατολισμού από τέσσερις που είναι σήμερα θα γίνουν τρεις:

  1.Ανθρωπιστικών Σπουδών,

  2. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και

  3. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

  Από την ερχόμενη χρονιά επίσης, θα ισχύουν συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

  Επίσης, καταργείται η Κοινωνιολογία ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και θα αντικατασταθεί από τα Λατινικά. Αυτό θα ισχύσει από τη χρονιά 2021-22, δηλαδή για όσους μαθητές μπουν τον Σεπτέμβριο 2020 στη Β’ λυκείου.

   

  Αλλαγές στο λύκειο  

  Στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία.

  Επιπλέον, συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο. Η εισαγωγή της τράπεζας θεμάτων προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

   

  Αλλαγές στο γυμνάσιο 

  Μεταξύ άλλων, στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων -4- για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο).

   

  Εργαστήρια Δεξιοτήτων  

  Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.

   

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

   

   

   

  Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

   

 • Δείτε επίσης...