Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου επί της οδού Αυγουστίνου του δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας.