Συνάντηση φίλων και υποστηρικτών του Γιώργου Παπανδρέου την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 

12:00 η ώρα στο Park Hotel