Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαρισμού και συντήρησης οδοστρώματος τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Με ταχύ ρυθμό εκτελούνται αυτές τις ημέρες οι εργασίες κοπής κλαδιών, αποψίλωσης χόρτων και καθαρισμού της παράπλευρης τάφρου – από βλάστηση και φερτά υλικά  – επί της 1ης Π.Ε.Ο. εντός του οικισμού της Μεγάλης Γέφυρας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας οδών ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας  για τα έτη 2017-2018» με προϋπολογισμό μελέτης 500.000€ (με Φ.Π.Α  24%) και αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου από καθημερινές φθορές, τον καθαρισμό των παράπλευρων ερεισμάτων, τάφρων, τεχνικών (κάθετων και παράπλευρων) τόσο από βλάστηση όσο και από φερτά υλικά, τη συντήρηση-αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών, τη βαφή κιγκλιδωμάτων γεφυρών-τεχνικών, διαβάσεων και κυκλοφοριακών κόμβων, την αποκατάσταση καλυμμάτων υφιστάμενων φρεατίων και την προσαρμογή στάθμης αυτών κ.ά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργασίες αποψίλωσης και κοπής βλάστησης στα ερείσματα και στα πρανή των δρόμων (ορύγματα-επιχώματα) καθώς και πίσω και ενδιάμεσα από στηθαία ασφαλείας ή γύρω από στύλους πινακίδων κλπ., εργασίες καθαρισμού παράπλευρων τάφρων (επενδεδυμένων ή μη), τεχνικών έργων (κάθετων ή παράλληλων στον άξονα της οδού) από βλάστηση ή φερτά υλικά, εργασίες αποψίλωσης και κοπής  ξερών χόρτων και προεξεχόντων κλαδιών δέντρων, καλαμιών και βάτων για τη διευκόλυνση της διέλευσης πεζών και οχημάτων, την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς από ξερά χόρτα, τη βελτίωση της ορατότητας των οδών, τη διευκόλυνση της κατακόρυφης σήμανσης για την ασφαλή κυκλοφορία, τον καθαρισμό περιοχών που αποτελούν εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών και εντόμων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αισθητική βελτίωση του οδικού δικτύου.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  ελέγχει  το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, καταγράφει φθορές και εκτελεί παρεμβάσεις που προβλέπονται στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τόσο για τη βελτίωση των οδικών συνθηκών ασφαλείας όσο και για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής.