Σας καλώ στην κεντρική ομιλία μου. Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή και χαρά για μένα.