Τελικά η χώρα μας χάνει η κερδίζει χρήματα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική(ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027;

Είναι ένα απολύτως εύγλωττο και καθαρό ερώτημα που τίθεται από πολλούς αγρότες μας.

Απαντάω λοιπόν: Όχι. Η Ελλάδα κατάφερε και διατήρησε ακριβώς το ίδιο ποσό με την προηγούμενη ΚΑΠ, δηλαδή 19,3 δις Ευρώ. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μειώθηκε στα 386 δις Ευρώ από τα συνολικά 408 δις ευρώ και αρκετές χώρες, ανάμεσά τους και οι μεγαλύτερες και πολύ ανεπτυγμένες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, υπέστησαν δραστική μείωση της τάξης του 10-15% στα Ευρωπαϊκά κονδύλια που εισπράττουν.

Η νέα ΚΑΠ φέρνει μια ανακατανομή των οικονομικών πόρων αλλά πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή της ΚΑΠ και συνακόλουθα της Ελλάδας, είναι να ωφεληθούν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και βέβαια να υπάρξει στο μέτρο του δυνατού, περιορισμός  της ανισοκατανομής των ενισχύσεων του Πρώτου Πυλώνα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ