Κούλουμα την Καθαρα Δευτέρα με μουσική και χορό στην πλατεία Παραλίας.