Έκδοση απόφασης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013
Έκδοση απόφασης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013′
Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές, ότι σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Πιο συγκεκριμένα, νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr της ΜΟΔ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι υποψήφιοι επενδυτές στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να επισκέπτονται/ενημερώνονται:
– Από τους διαδικτυακούς τόπους : www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.grκαι www.e-kepa.gr.
– Από τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr, τηλ. 210-6985210).
– Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία –Κτήριο Ερμής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-480000, ι[email protected], www.e-kepa.gr).
– Από τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και την ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.(ΑΝΚΟ- Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη) καθώς και τους διαδικτυακούς τους τόπους.
– Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.
– Από το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.
– Από το Επιμελητήριο Πιερίας ( 28ης Οκτωβρίου 9, 60100 Κατερίνη, Νικόλαος Χουσουρίδης, τηλ. 2351023210, e-mail: [email protected], www.champier.gr)