Μέχρι πότε είναι η νέα προθεσμία για την υποβολή τους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ολιγοήμερη παράταση δόθηκε στους ιδιοκτήτες των ασφαλισμένων ακινήτων προκειμένου -εφόσον την δικαιούνται- να λάβουν την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ του 2024, υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία κανονικά έληγε σήμερα, ωστόσο πάρθηκε η απόφαση να δοθεί ολιγοήμερη παράταση προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται την έκπτωση να υποβάλλουν την αίτηση για να την λάβουν. Η παράταση δόθηκε μέχρι την 1η Μαρτίου.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για την μείωση στον ΕΝΦΙΑ

Αρχικά οι δικαιούχοι της έκπτωσης θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxis και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη ακόλουθη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Από την παρακάνω υπηρεσία μπορείτε να υποβάλετε ψηφιακά αίτηση για χορήγηση μείωσης ΕΝΦΙΑ σε δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας.

Ειδικότερα :

α) Εφόσον είστε λήπτης ασφάλισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης» προβαίνετε στις παρακάτω ενέργειες:

Συσχετίζετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχετε επί των ασφαλισμένων κατοικιών (Ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνετε τον/τους ΑΦΜ του/ων συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (Ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Δηλώνετε τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν εσείς δεν κατέχετε δικαίωμα επί της κατοικίας (Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου/ων).

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτησή σας ως συνιδιοκτήτες / τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

β) Εφόσον ενημερωθήκατε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι έχετε περιληφθεί στη δήλωση του λήπτη ασφάλισης ως συνιδιοκτήτης ή τρίτο πρόσωπο μπορείτε να εντοπίσετε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ σας και να τα συσχετίσετε με τα δικαιώματά σας επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ασφαλισμένες τις κατοικίες τους πέρυσι για φωτιά, σεισμό και πλημμύρες.

Οι προϋποθέσεις για την έκπτωση 10% είναι οι εξής:

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους.

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

 

Πηγή:typosthes