ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση για ανέργους ηλικίας 18 έως 66 ετών. Ενημερωθείτε εδώ!

 

       ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας – Μεταποίησης & Τουρισμού. Ενημερωθείτε εδώ!

 

    Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ενημερωθείτε εδώ!

 

     ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας – Εμπορίου & Υπηρεσιών. Ενημερωθείτε εδώ!

 

      Επιχειρούμε Έξω. Ενημερωθείτε εδώ!

 

      Αναπτυξιακός – Επενδυτικός Νόμος 4399/2016. Ενημερωθείτε εδώ!