Απαντήσεις για την στασιμότητα που παρατηρείται στην λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. με την επωνυμία «Περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού κόλπου-Μύδια Μακρυγιάλου Πύδνας ανώνυμος εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Μύδια Μακρύγιαλου – Πύδνας Α.Ε.», ζητά με ερώτησή της στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ) Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα. Στην ερώτηση την οποία συνυπογράφει και ο τομεάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπάρχει, 19 μήνες μετά από την επικαιροποίηση του πλαισίου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της νέας ΠΟΑΥ με το Προεδρικό Διάταγμα.

Έκτοτε έχουν εκδοθεί μόλις 2 άδειες μυδοκαλλιέργειας,  ο Φορέας Διαχείρισης δεν έχει αποκτήσει φυσική υπόσταση και λειτουργικό σχήμα, ενώ καμία βελτίωση δεν έχει παρατηρηθεί στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Πιερίας όπου εξακολουθούν και  υπάρχουν αυθαίρετες μυδοκαλλιέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεσμοθέτηση της πρώτης ΠΟΑΥ στην Πιερία, θα διασφάλιζε  τον υγιή ανταγωνισμό, βγάζοντας εκτός τις  παράνομες μονάδες που λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος και πωλούν σε χαμηλότερη τιμή, ωστόσο  τόσο η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και ο Δήμος που συμμετέχουν με ποσοστό 90% στην Α.Ε., άγνωστο γιατί, δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη  σωστή λειτουργία του Π.Δ. ώστε να μπει επιτέλους τάξη στη λειτουργία των μυδοκαλλιεργειών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών

Θέμα: «Πορεία εφαρμογής του ΠΔ Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Πιερίας»

Ο κλάδος των μυδοπαραγωγών στη χώρα μας, είναι από τους εύρωστους και κατ’ εξοχήν εξαγωγικούς παραγωγικούς φορείς. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός και η κατοχύρωση ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, αποτελεί εργαλείο στα χέρια των μυδοπαραγωγών, αποδίδει υπεραξία στο προϊόν αλλά και προάγει την αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή, προστατεύοντας το περιβάλλον και τους άλλους παραγωγικούς κλάδους που αναπτύσσονται παράλληλα στις ευρύτερες περιοχές.

Οι μυδοκαλλιέργειες αναπτύσσονται σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ), υπόκεινται στους περιορισμούς της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ η θέση, η έκταση, τα όρια, ο Φορέας Ίδρυσης και Διαχείρισης καθώς και η οργάνωσή τους καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα.

Στο Θερμαϊκό κόλπο παράγεται το 85% περίπου της ποσότητας της εγχώριας παραγωγής μυδιών στις περιοχές Επανομή, Χαλάστρα, Κύμινα (Θεσσαλονίκη), Κλειδί (Ημαθία), Μεθώνη, Μακρύγιαλλος, Κίτρος και Αλυκή Κίτρους (Πιερία).

Η κλιματική αλλαγή, η εξέλιξη του οικοσυστήματος με τα χρόνια, δημιούργησαν αλλαγή συνθηκών, ενώ η ανθρώπινη αυθαιρεσία, μια γκρίζα ζώνη εκμετάλλευσης με την εμφάνιση παράνομων μυδοτροφείων που η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων δυσκόλευε τον εντοπισμό και αποκατάσταση της κανονικότητας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη επικαιροποίησης του πλαισίου, προχώρησε στη θεσμοθέτηση εκ νέου των Π.Ο.Α.Υ. ξεκινώντας από την Πιερία, με το από 21.03.2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) «Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) που βρίσκεται σε θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού» (ΦΕΚ Δ’206/2019), με το οποίο προβλέπονται 63 άδειες, δεσμεύτηκαν 12.085 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης με ωφέλιμη παραγωγική επιφάνεια 1.710 στρέμματα και δυναμικότητα 12.000 τόνους ανά έτος, ενώ ορίστηκε ο Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. με επωνυμία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ – ΜΥΔΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Μύδια Μακρύγιαλου – Πύδνας Α.Ε.».

Η θεσμοθέτηση της πρώτης ΠΟΑΥ στην Πιερία, που σηματοδότησε μια αναπτυξιακή τομή, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, θα διασφάλιζε και τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς οι παράνομες μονάδες αφ΄ ενός λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος και δύνανται να πωλούν την παραγωγή τους σε χαμηλότερη τιμή, αφ’ ετέρου υποβαθμίζουν το τελικό προϊόν όλων των καλλιεργειών λόγω υπερπληθυσμού. Την υποδειγματική ΠΟΑΥ Πιερίας θα ακολουθούσαν οι αποφάσεις για την ίδρυση ανάλογων ΠΟΑΥ στο Θερμαϊκό (για τις περιοχές Χαλάστρας, Κυμίνων και Κλειδιού Ημαθίας) και στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.

Όμως η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της μυδοκαλλιέργειας στην Πιερία αν δεν συνοδευτεί με την ορθή και επαρκή διοίκηση του Φορέα, τα έργα και τις μελέτες που προβλέπονται, τις μετεγκαταστάσεις και τις αδειοδοτήσεις και γενικά την ορθή και βιώσιμη περιβαλλοντικά και οικονομικά λειτουργία των μυδοκαλλιεργειών, σε ένα πλαίσιο διαφάνειας ισοτιμίας και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.

Επειδή μέχρι σήμερα, 19 μήνες μετά την ψήφιση του Π.Δ. έχουν εκδοθεί μόλις 2 άδειες μυδοκαλλιέργειας.

Επειδή ο Φορέας Διαχείρισης δεν έχει αποκτήσει φυσική υπόσταση και λειτουργικό σχήμα.

Επειδή η ύπαρξη αυθαίρετων μυδοκαλλιεργειών επιβαρύνει τη ρύπανση της περιοχής, αφού καμία βελτίωση δεν έχει παρατηρηθεί στην ακτογραμμή της Πιερίας, αλλά με την πρώτη φουρτούνα το κύμα πετάει στις ακτές ακόμη περισσότερα βαρέλια, δίχτυα και σάπια μύδια και κανείς δεν φαίνεται να είναι αρμόδιος για να τα καθαρίζει, υποβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης έκδοσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και των υπολοίπων αδειών μετεγκατάστασης μυδοκαλλιεργητών και την εφαρμογή του ΠΔ Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Πιερίας;

2. Γιατί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, που συμμετέχουν με ποσοστό 90% στην Α.Ε., αδρανούν και δεν ενεργοποιούν τη σωστή λειτουργία του Π.Δ. ώστε να μπει επιτέλους τάξη στη λειτουργία των μυδοκαλλιεργειών;

3. Ποιος επιβλέπει και βεβαιώνει την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση των απορριμμάτων τους;

4. Γιατί το ΥΠΕΝ με τις Υπηρεσίες του δεν ελέγχει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στο ΠΔ και στις ΑΕΠΟ κάθε μονάδας σχετικά με τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης και τον καθαρισμό των παραλιών από τα απορρίμματα των μυδοκαλλιεργειών;

5. Έχει αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση των μυδοκαλλιεργειών που προέκυψαν από τα αδιάθετα μύδια λόγω κορονοϊού που παρέμειναν στις μυδοκαλλιέργειες ζημιώνοντας τους παραγωγούς;

6. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εφαρμογής του Π.Δ. και τι προβλέπεται για τα επόμενα που πρέπει να εκδοθούν;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Φάμελλος Σωκράτης