Σήμερα το σύστημα παρακολούθησης των ροών απασχόλησης ΕΡΓΑΝΗ δεν επικοινωνεί επί της ουσίας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Μία νέα εμβληματική μεταρρύθμιση «έρχεται» στον ΕΦΚΑ και έχει να κάνει με την διασύνδεσή του με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω του συστήματος «Αριάδνη». Το σύστημα «Αριάδνη», που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σκοπεύει να θέσει ένα τέλος σε μια σειρά παραβατικές συμπεριφορές εργασιακού χαρακτήρα, οι οποίες «πατούν» στην έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων.

Σήμερα το σύστημα παρακολούθησης των ροών απασχόλησης ΕΡΓΑΝΗ δεν επικοινωνεί επί της ουσίας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Επομένως, η πληροφορία που αφορά την ασφάλιση καταχωρείται πρωτογενώς στο σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω της υποβολής των ΑΠΔ, παρότι σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία αυτά προκύπτουν απευθείας από τις δηλώσεις στην ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίες αφορούν την απασχόληση. Αυτή η δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα οι επιθεωρητές εργασίας να δυσκολεύονται να ελέγξουν την υποδηλωμένη εργασία και την ασφάλιση του εργαζόμενου.

Την παθογένεια θα «θεραπεύσει» το νέο ψηφιακό σύστημα «Αριάδνη», το οποίο θα συμβάλει στην ενοποίηση των στοιχείων απασχόλησης και ασφάλισης, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ.

Οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ θα μπορούν- σε πραγματικό χρόνο- να γνωρίζουν το ωράριο, την αμοιβή, την μερική ή την πλήρη απασχόληση κάθε εργαζόμενου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ, «κουμπώνοντας» έτσι με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Επιπλέον το νέο σύστημα θα μπορεί να τροφοδοτεί με στοιχεία που αφορούν στον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της εργασίας (απασχόληση – ασφάλιση – φορολογία).
Με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθεί στη πηγή η εισφοροδιαφυγή και τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα αυξηθούν, με μια μεταρρύθμιση που έρχεται να πλαισιώσει την εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε όλους τους κλάδους εργασίας.

Στόχος της διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι μέσα σε 1,5 χρόνο οι ασφαλισμένοι να μπορούν να εντοπίσουν το σύνολο του εργασιακού τους βίου με ένα κλικ και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου του ΕΦΚΑ αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να μην υπάρξει εκ νέου στοκ εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Επόμενα βήματα
Οι τέσσερις δράσεις που περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΕΦΚΑ για την μετάβαση του ΕΦΚΑ στη νέα ψηφιακή εποχή και την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων είναι οι εξής:

1. Ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών, με την ένταξη στο ηλεκτρονικό σύστημα των ενσήμων και πριν από το 2002. Τα ένσημα των ασφαλισμένων πριν το 2002 είναι στη πλειοψηφία τους χειρόγραφα, κάτι που δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως σε ταμεία όπως ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ. Η διαδικασία ψηφιοποίησης έχει άμεση σχέση με την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.

Ο σκόπελος της καθυστέρησης της απονομής των συντάξεων ξεπεράστηκε από την fast track διαδικασία, αρχικά για τις κύριες και τώρα πια και για τις επικουρικές συντάξεις. Οι συντάξεις πλέον απονέμονται με βάση τον όποιο ψηφιοποιημένο χρόνο ασφάλισης. Ο υπόλοιπος χρόνος που μπορεί να έχει διανυθεί αλλά να βρίσκεται σε χειρόγραφα αρχεία, θα προστεθεί όταν ψηφιοποιηθούν και αυτά. Ως συνέπεια, βέβαια, αυτή η διαδικασία οδηγεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε μικρότερες συντάξεις από τις προσδοκώμενες.

2. Ενοποίηση των 88 διαφορετικών βάσεων δεδομένων του e ΕΦΚΑ σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα επικοινωνεί και με τα συστήματα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

3. Διασύνδεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με τον e ΕΦΚΑ Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ . Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές του e ΕΦΚΑ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν το ωράριο, την αμοιβή, τη μερική ή την πλήρη απασχόληση κάθε εργαζομένου.

4. Η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον ΕΦΚΑ που θα δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να έχουν το σύνολο των υπηρεσιών των ασφαλισμένων σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα να γίνεται η εκκαθάριση των οικονομικών άμεσα. Να πληρώνει κάποιος μια οφειλή και να λαμβάνει την ίδια στιγμή ασφαλιστική ενημερότητα. Ή να καταβάλλει κάποιο ποσό και να το βλέπει κατευθείαν.

Ταυτόχρονα θα προωθηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των συναλλασσομένων. Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε εφαρμογή περισσότερες από 80 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 230 εκατομμύρια συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας έλαβε κορυφαία διάκριση και βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 στην κατηγορία Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα στον Τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υποθέσεων. Η διάκριση αφορούσε την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος σε πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και δημοσίους λειτουργούς όλων των κατηγοριών.

 

 

Πηγή:dnews.gr