Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες για την εφαρμογή του νόμου 5113/2024 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διαδικασία χαρακτηρισμού αυτοκινήτων σε ακινησία, την εκκαθάριση των Μητρώων Οχημάτων από αυτά, και τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις νέες διατάξεις.

Mπορείτε να δείτε εδώ την εγκύκλιο 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα οχήματα που δεν έχουν καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας, δεν είναι ασφαλισμένα ή δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο για επτά συνεχόμενα έτη, θα χαρακτηρίζονται ως αδρανή.

Η εκκαθάριση των Μητρώων Οχημάτων από αυτά θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης δεδομένων, που θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά και θα έχουν συγκεκριμένη προθεσμία για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η επικαιροποίηση της κατάστασης του οχήματός τους ή η διαγραφή του.

Αν δεν ανταποκριθούν, τα οχήματα θα τίθενται σε προσωρινή αδράνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα διαγράφονται οριστικά από τα μητρώα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η επιβολή προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για οχήματα που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Οι κυρώσεις αυτές θα κοινοποιούνται στους ιδιοκτήτες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα υπάρχει η δυνατότητα ένστασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Επίσης, προβλέπεται η συνδρομή τρίτων φορέων στις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και εκκαθάρισης των μητρώων.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η εφαρμογή του νέου νόμου θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των αδρανών οχημάτων, θα βελτιώσει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις και θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

 

 

Πηγή:dnews