ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη για εγγραφή στο (ΗΜΑ) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  και την υποβολή των ετήσιων  εκθέσεων σε  Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων. 
Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική , αρχίζει στις 08/01 και λήγει 07/04
Περισσότερες πληροφορίες : ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ/ ΧΑΛΚΙΑ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ 1   ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΤΚ 60100 

ΤΗΛ 23510-73266  
www.oikodiacheirisi.gr